CONDITIILE DE VALABILITATE ALE ACTULUI JURIDIC CIVIL

                                   CUPRINS
  CAPITOLUL i          Introducere
  §.1. Definiţie
  §.2. Terminonologie
  §.3. Clasificarea condiţiilor actului juridic
  CAPITOLUL     II        CAPACITATEA     DE     A      INCHEIA       ACTUL
JURIDIC CIVIL
  §.1. Noţiune
  §.2. Sediul materiei
  §.3. Principiul capacităţii
  §.4. Excepţia incapacităţii de a încheia acte juridice civile
  CAPITOLUL III        CONSIMTAMINTUL
  Secţiunea  I           Corelaţia  dintre  consimţământul  şi       voinţa
                 juridică,  formarea  şi  principiile  voinţei  juridice  în
            dreptul civil
  §.1. Corelaţia dintre consimţământ şi voinţa juridică
  §.2. Formarea şi principiile voinţei juridice în dreptul civil
      1. Formarea voinţei juridice
      2. Principiile voinţei juridice în dreptul civil
            A. Principiul libertăţii actelor juridice
            B. Principiul voinţei reale (interne)
  Secţiunea a II-a     Definiţia consimţământului
  Secţiunea a III-a    Condiţiile de valabilitate a consimţământului
  §.1. Discernământul
  §.2. Intenţia
  §.3. Exteriorizarea
  Secţiunea a VI-a     Viciile de consimţământ
  §.1. Privire generală
  §.2. Eroarea
      1. Definiţie
      2. Eroarea - obstacol
            A. Eroarea asupra actului juridic e se încheie
            B. Eroarea asupra identităţii obiectului
      3. Eroarea - viciu de consimţământ
            A. Eroarea asupra calităţilor substanţiale ale obiectului
            B. Eroarea asupra persoanei cocontractante
      3. Eroarea indiferentă
      4. Eroarea de drept
      5. Structura erorii - viciu de consimţământ
       6.  Condiţii  cerute   pentru   ca   eroarea   să   fie   viciu   de
consimţământ
  §.3. Dolul sau viclenia
      1. Definiţie, reglementare şi clasificare
      2. Structură
      3. Condiţii
      4. Proba dolului
  §.4. Violenţa
      1. Definiţie, reglementare şi clasificare
      2. Structură şi condiţii
  §.5. Leziunea
      1. Definiţie şi reglementare
      2. Structură, condiţii şi domeniu de aplicare
  CAPITOLUL iV         OBIECTUL ACTULUI JURIDIC CIVIL
  Secţiunea I          Noţiune
  §.1. Noţiune
  §.2. Controversa privind obiectul actului juridic civil.
  §.3. Corelaţia dintre obiectul şi conţinutul actului juridic civil
  Secţiunea a II-a     Condiţii de valabilitate
  §.1. Reglementarea legală a condiţiilor de valabilitate
  §.2. Conţinutul condiţiilor de valabilitate
      1. Obiectul actului juridic civil trebuie să existe
      2. Obiectul trebuie să fie în circuitul civil
       3.  Obiectul  actului  juridic  civil  trebuie  să  fie   determinat
sau determinabil
      4. Obiectul actului juridic civil trebuie să fie posibil
      5. Obiectul actului juridic civil trebuie să fie licit şi moral
      6. Condiţii speciale
  CAPITOLUL V    CAUZA (SCOPUL) ACTULUI JURIDIC CIVIL
  §.1. Noţiune şi reglementare
  §.2. Elementele cauzei actului juridic civil
      1. Scopul imediat
      2. Scopul mediat
  §.3. Condiţiile de valabilitate a cauzei
      1. Cauza trebuie să existe
      2. Cauza trebuie să fie reală
      3. Cauza trebuie să fie licită şi morală
  §.4. Rolul şi proba cauzei
  §.5. Aplicaţii practice ale noţiunii de cauză
  CAPITOLUL VI    FORMA ACTULUI JURIDIC CIVIL
  Secţiunea    I             Definiţie    şi    terminologie.    Principiul
            consensualismului. Clasificare.
  §.1. Definiţie şi terminologie
  §.2. Principiul consensualismului
  §.3.Clasificarea condiţiilor de formă ale actului juridic civil
  Secţiunea a II-a     Excepţii de la principiul consensualismului
            §.1. Forma cerută ad validitatem
                 1. Justificare, caractere şi condiţii
                 2. Aplicaţii ale formei ad validitatem
            §.2. Forma cerută ad probationem
                 1. Noţiune şi justificare
                 2. Aplicaţii ale formei ad probationem
            §.3. Forma cerută pentru opozabilitate faţă de terţi
                 1. Noţiune şi justificare
  Pagini 55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu