Conducerea, organizarea şi derularea transportului maritim de mărfuri. Căi de creştere a eficienţei economice

Introducere...............................................................................2     Capitolul I. Transportarea maritimă.............................................5  1.1. Rolul transportului maritim în economia mondială....................... 5  1.2. Caracteristici, avantajele şi problemele transporturilor maritime 12  1.3. Elementele de bază ale transportului maritim.............................. 16     Capitolul II. Contractul de transport maritim de mărfuri........................ 18  2.1. Contractul de transport maritim de mărfuri................................. 18  2.2. Executarea contractului de transport maritim (voyage charter party)  27  2.2.1. Pregătiri preliminare în vederea încărcării mărfii pe navă........... 27  2.2.2. Organizarea încărcării mărfurilor pe navă.................................. 30  2.2.3. Încărcarea mărfurilor pe navă şi stivuirea acestora..................... 32  2.2.4. Operaţiuni legate de predarea mărfurilor în portul de descărcare 37     Capitolul III. Organizarea, conducerea şi derularea transportului maritim a României. Căi de creştere a eficienţei economice.......45     Concluzii.................................................65  Bibliografie..............................................67

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu