Configurarea culturii si civilizatiei organizationale

CUPRINS
CAPITOLUL I .Cultura şi civilizaţia organizaţională
..........................................pag. 3
I. 1 Cultura şi civilizaţia organizaţională în viziune
clasică...................................pag. 5
I.2. Cultura şi civilizaţiea organizaţională în viziune
sistemică.............................pag.15
I.             2.             1              SISTEMUL,               CONCEPT
FUNDAMENTAL………..................................pag. 24
I. 2. 2 COMUNICAREA
ORGANIZAŢIONALǍ……….......................................pag. 27
I.  2.  3  INFORMAREA………………………………………....................................pag.
31
I. 2. 4 ORIENTAREA CULTURII ŞI CIVILIZAŢIEI
ORGANIZAŢIONALE……………………………………………..........................pag. 40
I.3 PARTICULARITATILE CONFIGURARII CULTURII SI CIVILIZAŢIA  IN
ORGANIZAŢIILE EDUCATIVE………………………………………................pag. 42
I.         3.         1         Organizarea         subsistemului         de
învǎţǎmânt……............................................pag. 42
1. 3. 2 Particularităţile configurării culturii şi civilizaţiei în
organizaţiile
educaţionale…...............................................................
..............................................pag. 44
CAPITOLUL II. Organizarea activităţilor de
dirigenţie…....................................pag. 56
II. 1. IMPLICAREA CONDUCERII ŞCOLII ÎN ÎMBUNǍTǍŢIREA ACTIVITĂŢII DE
DIRIGENŢIE….................................................................
...................................pag. 60
II. 2 ROLUL DIRIGINTELUI ÎN ACTIVITATEA EDUCATIVǍ…  ….............lpag.61
II. 3 ORGANIZAREA ACTIVITǍŢILOR DE DIRIGENŢIE ŞI COMUNICARE CU FAMILIILE
ELEVILOR ÎN  GRUPUL ŞCOLAR TEHNIC ALEXANDRIA….pag. 68
II. 3. 1 PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIRIGINTELELUI……………………pag.69
II. 3. 2 COLABORAREA DIRIGINTELUI CU
FAMILIA….................................pag.78
CONCLUZII…..................................................................
..........................................pag. 80
BIBLIOGRAFIE................................................................
..........................................pag. 83

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu