Conflict si consens in Balcani

Introducere.............3     Capitolul I Consideraţii generale cu privire la conflictele interetnice............. 6  1.1 Conflictele etnice: abordări teoretice şi modele........... 6  1.2 Tipologiile practicilor de reglementare a conflictelor etnice. Evoluţia naţiunilor...........10  1.3 Conflictele etnice în Balcani..........25     Capitolul II Evoluţia conflictului din Kosovo.....................29  2.1 Istoricul regiunii Kosovo............ 29  2.2 Mediatizarea opiniei internaţionale cu privire la noul val de violenţă din Kosovo..........38  2.3 Oportunităţile unei stabilităţi în regiunea balcanică (Bosnia şi Serbia) ......42     Capitolul III Conflictul din Republica Moldova............44  3.1 Cauze ale conflictelor din spaţiul postsovietic............. 44  3.2 Evoluţia conflictului din Republica Moldova................. 50     Încheiere.............58  Bibliografie..........62

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu