Consideratii ecologice generale impuse proceselor si tehnologiilor care au loc in industrie

CUPRINS
Cap. 1. Consideraţii generale     2
  1.1. Prezentare generală a condiţiilor ecologice impuse  proceselor
  şi tehnologiilor care au loc în industrie  2
  1.2. Agenţii economici şi riscurile ecologice potenţiale    14
Cap. II Rezultate şi discuţii     17
  2.1. Normative privind protecţia mediului  21
Cap. III Sistemul informaţional statistic integrat economie-mediu   23
  3.1. Cadrul şi stemului informaţional  integrat  economie  -  mediu
  25
  3.2. Instrumente pentru analiza condiţiilor prezente şi a evoluţiei
  26
  3.3. Cadrul de dezvoltare al statisticilor de mediu    26
  3.4. Indicatorii de mediu 29
  3.5. Corectarea indicatorilor de sinteză   34
  3.6. Prelucrarea contabilă a cheltuielilor  de  protecţia  mediului
  36
  3.7.  Arhitectura  sistemului  informaţional  statistic  de   mediu
  integrat  38

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu