Considerente generale privind contabilitatea stocurilor

CUPRINS
CAP. 1  Considerente generale privind contabilitatea stocurilor la
Societatea Comercială OLMAZA COMIMPEX SRL
...................................................... 3
1.1. Conţinutul şi structura stocurilor
............................................................................
........ 3
1.2. Clasificarea stocurilor
............................................................................
......................... 3
1.3. Contabilitatea stocurilor
............................................................................
...................... 4
      1.3.1. Câmpul de aplicare
............................................................................
............... 4
      1.3.2. Evaluarea produselor legate şi a subproduselor
............................................... 5
      1.3.3. Costul stocurilor unui prestator de servicii
...................................................... 5
      1.3.4. Tehnici de evaloare a costului
..........................................................................
6
      1.3.5. Metodele de determinare a costului
                Elemente identificabile şi elemente neidentificabile
....................................... 6
      1.3.6. Valoarea netă de realizare şi depreciere a
stocurilor.........................................6
      1.3.7. Contabilizarea la cheltuieli
............................................................................
.. 7
1.4. Prezentarea generală a S.C. OLMAZA COMIMPEX  S.R.L.
....................................... 8
CAP. 2  Organizarea contabilităţii stocurilor
................................................................. 11
2.1. Metode de organizare a stocurilor
............................................................................
.... 11
      2.1.1. Meteda cantitativ-valorica
............................................................................
. 11
      2.1.2. Meteda global-valorica
............................................................................
...... 12
      2.1.3. Metoda inventarului permanent
..................................................................... 13
      2.1.4. Metoda inventarului intermitent
................................................................... 14
2.2.Contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale consumabile
............................ 15
      2.2.1. Operaţiuni privind intrările şi ieşirile de materiale
        consumabile în cazul utilizării inventarului permanent
........................................ 15
      2.2.2. Operaţiuni privind intrările şi ieşirile de materiale
        consumabile în cazul utilizării inventarului intermitent
.............................. 16
2.3. Contabilitatea producţiei în curs de execuţie
..................................................................19
2.4. Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor
       şi a producţiei în curs de execuţie
............................................................................
....... 20
2.5. Contabilitatea de gestiune a producţiei fabricate
............................................................ 23
Cap. 3  Controlul stocurilor
............................................................................
.................... 26
3.1. Tipuri de control al stocurilor
............................................................................
............ 26
3.2. Controlul de gestiune şi auditul intern
...........................................................................
27
CAP. 4  Studiu  aplicativ
............................................................................
........................ 30
4.1. Organizarea contabilităţii de materii prime şi materiale consumabile
........................... 30
4.2. Indicatori de analiză a stocurilor  la SC OLMAZA COMIMPEX SRL
........................ 44
      4.2.1. Analiza structurii stocurilor
............................................................................
. 45
      4.2.2. Analiza vitezei de rotaţie a stocurilor
.............................................................. 46
      4.2.3. Dinamica indicatorilor vitezei de rotaţie
......................................................... 47
      4.2.4. Analiza factorială a vitezei de rotaţie
.............................................................. 48
      4.2.5. Căile de accelerare a vitezei de rotaţie a activelor
circulante ......................... 49
      4.2.6. Analiza evoluţiei stocurilor comparativ cu cifra de afaceri
............................ 49
4.3. Sistemul informatic pentru gestiunea stocurilor de materiale
........................................ 51
      4.3.1. Proiectarea bazei informaţionale
..................................................................... 51
CAP. 5 Concluzii şi propuneri
............................................................................
................ 53
ANEXE
............................................................................
..................................................... 55
BIBLIOGRAFIE
............................................................................
...................................... 57

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu