Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului lucrărilor de construcţie

INTRODUCERE  CAPITOLUL I 1. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA EPOCII FANARIOTE 2. ADMINISTRAŢIA FANARIOTĂ  CAPITOLUL II 1. INSTITUŢII ÎN VREMEA REGIMULUI FANARIOT  CAPITOLUL III 1. DREGĂTORIILE DIN VREMEA FANARIOŢILOR  CAPITOLUL IV 1. DREGĂTORI GRECI ÎN VREMEA MAVROCORDAŢILOR 2. REPREZENTANŢII POLITICI AI DOMNILOR LA POARTĂ – CAPUCHEHĂILE 3. PERSONALITĂŢI GRECEŞTI ÎN ŢĂRILE ROMÂNE ÎN VREMEA MAVROCORDAŢILOR  CONCLUZII BIBLIOGRAFIE LISTĂ ANEXE ANEXE
Introducere...........3

CAPITOLUL  I. Abordarea teoretico – practică privind consumurile la întreprindere............7
1.1. Caracteristica structurii organizării şi a contabilităţii SRL „GLORINAL”........7
1.2. Generalizări asupra noţiunii de consumuri: componenţa şi clasificarea lor......10
1.3. Specificul clasificării consumurilor la întreprindere de construcţii.......22

CAPITOLUL   II. Analiza şi contabilizarea consumurilor la Întreprindere.......30
2.1  Prognozarea consumurilor aferente lucrărilor în construcţie la întreprindere......30
2.2  Evidenţa analitică şi sintetică  a consumurilor la SRL „GLORINAL”................34
2.3 Criteriile de repartizare a consumurilor indirecte de producţie la întreprindere...42
2.4  Analiza structurală şi dinamică a consumurilor la SRL „GLORINAL”..............46

CAPITOLUL  III. Costului de producţie – Componentă a sitemului de analiză economico-financiară a firmei.......62
3.1 Caracteristica noţiunii şi metodele de calcul a costului de producţie...................62
3.1.1 Retrospectiva conceptuală privind noţiunea de „cost de producţie”
3.1.2 Metodele de bază utilizate la calcularea costului de producţie
3.1.3 Structura şi modul de calculaţie a costului de producţie la SRL „GLORINAL”
3.2 Analiza costului de producţie în activitatea de construcţie...........77
3.3 Identificarea căilor de optimizare a costurilor de producţie.........86

Concluzii şi recomandări.............92
Bibliografie.............94
Anexe...........97
- See more at: http://www.libroteze.com/ro/contabilitatea-consumurilor-si-calculatia-costului-lucrarilor-de-constructie#sthash.ICojYGJk.dpufINTRODUCERE  CAPITOLUL I 1. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA EPOCII FANARIOTE 2. ADMINISTRAŢIA FANARIOTĂ  CAPITOLUL II 1. INSTITUŢII ÎN VREMEA REGIMULUI FANARIOT  CAPITOLUL III 1. DREGĂTORIILE DIN VREMEA FANARIOŢILOR  CAPITOLUL IV 1. DREGĂTORI GRECI ÎN VREMEA MAVROCORDAŢILOR 2. REPREZENTANŢII POLITICI AI DOMNILOR LA POARTĂ – CAPUCHEHĂILE 3. PERSONALITĂŢI GRECEŞTI ÎN ŢĂRILE ROMÂNE ÎN VREMEA MAVROCORDAŢILOR  CONCLUZII BIBLIOGRAFIE LISTĂ ANEXE ANEXE - See more at: http://www.libroteze.com/ro/dregatori-greci-vremea-mavrocordatilor#sthash.5JFcUx4m.dpuf

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu