Contabilitatea financiara a veniturilor si cheltuielilor - contul de profit si pierdere

Cuprins:
1. Aspecte teoretice privind  contabilitatea  veniturilor  şi  cheltuielilor
.........................................2
1.1.   Definiţia   şi   recunoaşterea   veniturilor   şi   a   cheltuielilor
.........................................................2
1.2.  Clasificarea  veniturilor   şi   a   cheltuielilor   din   perspectiva
contabilitãţii financiare ...............4
1.3.  Cheltuielile  –  elemente  componente  ale   costului   de   producţie
............................................8
1.4.   Modele   pentru   întocmirea   Contului   de   profit   şi   pierdere
.....................................................9
1.5.        Tipologia        rezultatelor         în         contabilitate
...........................................................................
........11
2.    Prezentarea    generalã    a    societãţii     DANPROFESSION     SRL
....................................................15
2.1.       Profilul       de       activitate       al       societãţii
........................................................................
...................15
2.2.       Structura        organizatoricã        şi        functionalã
........................................................................
..........16
2.3.   Întocmirea   documentelor    şi    a    registrelor    contabile
...............................................................17
2.4. Aplicaţie informaticã pentru determinarea cheltuielilor  salariale
.........................................19
2.5.           Diagnosticul            financiar            patrimonial
........................................................................
................21
3. Studiu de caz privind contabilitatea veniturilor şi a  cheltuielilor
............................................26
3.1. Studiu de caz specificã entitãţii pe parcursul  lunii  Iunie  2008
.............................................26
3.2. Analiza cheltuielilor salariale. Analiza factorială a fondului  de
salarii ................................37
3.3. Analiza şi diagnosticul firmei  pe  baza  contului  de  profit  şi
pierdere ...................................39
3.4.   Calculul   şi   semnificaţia   capacităţii   de    autofinanţare
............................................................46
3.5.             Analiza             echilibrului             financiar
........................................................................
.......................51
4.                Concluzii                şi                 propuneri
........................................................................
.....................................55
                           Bibliografie                        generalã
........................................................................
.......................................59

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu