Contabilitatea marfurilor in comert cu ridicata

Introducere………3     Capitolul I. Noţiuni generale privind evaluarea şi contabilitatea mărfurilor……..8  1.1 Caracterisrica actelor normative şi a surselor bibliografice privind contabilitatea circulaţiei mărfurilor.......18                                                                                                  1.2 Evaluarea mărfurilor şi modul de formare a preţului în unităţile de  comerţ............22     Capitolul II. Contabilitatea mărfurilor în unităţile de comerţ cu ridicata………23  2.1 Organizarea răspunderii materiale în unităţile de comerţ cu ridicata.....................24  2.2 Documentarea şi contabilitatea aprovizionării mărfurilor şi ambalajelor în unităţile de comerţ cu ridicata.........33  2.3 Contabilitatea vînzării mărfurilor şi în unităţile comerciale cu ridicata...........38     Capitolul III. Controlul de gestiune al stocurilor de mărfuri şi ambalaje.............39  3.1 Sistemul de rapoarte al gestionarilor privind mişcarea şi existenţa mărfurilor şi ambalajelor……….40  3.2 Organizarea evidenţei analitice a mărfurilor şi ambalajelor în depozite şi contabilitate……49     Încheiere………51  Bibliografie……53  Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu