Contabilitatea stocurilor de materiale

Introducere ...........3     Capitolul I. Consideraţii generale privind stocurile de materiale...............8  1.1. Caracteristica, componenţa şi clasificarea stocurilor de  materiale.........8  1.2. Constatarea şi evaluarea stocurilor de materiale...........17     Capitolul II. Contabilitatea stocurilor de materiale la S.R.L. “VALIGRIGOR”………27  2.1. Contabilitatea materiilor prime şi materialelor..............27  2.2. Contabilitatea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi uzurii acestora........38  2.3. Prezentarea stocurilor de mărfuri şi materiale în rapoartele financiare............44  2.4. Inventarierea stocurilor de materiale şi reflectarea rezultatelor inventarierii în contabilitate..........46     Capitolul III. Metode şi căi de ameliorare a contabilităţii a stocurilor de materiale.............51  3.1. Perfecţionarea contabilităţii stocurilor de materiale.............51  3.2. Măsuri privind sporirea eficienţei stocurilor de materiale..........57     Încheiere…………….60  Bibliografia…………62  Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu