Contenciosul andministrativ roman

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I
      NOŢIUNEA DE CONTENCIOS……………………………………………………p. 1
      CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV…………………………………………….p. 1
CAPITOLUL II
      EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV…………..p. 6
            Perioada 11 Februarie 1864 – 12 Iulie 1866………………………………...p. 6
            Perioada 12 Iulie 1866 – 1 Iulie 1905………………………………………..p. 8
            Perioada  1 Iulie 1905 – 25 Martie 1910…………………………………….p. 9
            Perioada 25 Martie 1910 – 17 Februarie 1912…………………………….p. 12
            Perioada 17 Februarie 1912 – 23 Decembrie 1925………………………..p. 13
            Perioada 23 Decembrie 1925 – 9 Iulie 1948……………………………….p. 14
            Perioada 9 Iulie 1948 – 1 Septembrie 1967………………………………..p. 24
            Perioada 1 Septembrie 1967 – 8 Decembrie 1990…………………………p. 26
      DEZVOLTAREA NOŢIUNII DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV………..p. 34
            Procedura de contencios administrativ……………………………………p. 34
            Căi de atac în contenciosul administrativ…………………………………p. 35
            Executarea hotărârilor pronunţate de instanţele de contencios
administrativ
            ……………………………………………………………………………….p. 39
CAPITOLUL III
      AVANTAJELE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV ÎN PROCESUL DE ÎNFĂPTUIRE A
      JUSTIŢIEI………………………………………………………p. 41
BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………...p. 46

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu