CONTEXTUL EUROPEAN PRIVIND VALORIFICAREA SI RECICLAREA AMBALAJELOR

CUPRINS
                                 CAPITOLUL I
    CONTEXTUL EUROPEAN PRIVIND valorificarea si reciclarea ambalajelor si
                           deseurilor de ambalaje
      1. Dezvoltarea sistemului integrat de gestionare  a  deseurilor[1]  in
         Romania
   1.2. Orientari ale Uniunii Europene privind  gestionarea deseurilor din
                                mase plastice
     1.3. EXPERIENTA TARILOR EUROPENE PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR DIN
                                MASE PLASTICE
                                CAPITOLUL II
            Prezentarea societatii comerciale real,- Hypermarlet
      2.1. real,- Hypermarlet, scurta prezentare
2.2. Certificari obtinute de real- Hypermarket
                               CAPITOLUL  III
 valorificarea si reciclarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje la real -
                                 hypermarket
3.1. Structura deseurilor generate de real hypermarket
 2. Fluxul de valorificare si reciclare a ambalajelor si a deseurilor de
    ambalaje la real Hypermarket
3.3. Valorificarea si reciclarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje
3.4. Eficienta  economica a ambalajelor la real-Hypermarket
                                  CONCLUZII
                                 Anexa nr.1
      CADRUL LEGISLATIV PRIVIND GESTIUNEA AMBALAJELOR SI A DESEURILOR DIN
AMBALAJE
                                 Anexa nr.2
          Simboluri folosite pentru marcarea deseurilor din plastic
                                 Anexa nr.3
      Legislatia Uniunii Europene in domeniul managementului deseurilor
                                BIBLIOGRAFIE
50 pagini
-----------------------

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu