CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE. OBIECTUL CONTRACTULUI. OBLIGATIILE VANZATORULUI. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

                                   CUPRINS
|Capitolul 1                                                               |   |
|Consideraţii                                                              |5  |
|generale..................................................................|   |
|......................................                                    |   |
|Scurt istoric al contractelor în                                          |5  |
|general...................................................................|   |
|...                                                                       |   |
|Noţiunea de contract de vânzare –                                         |7  |
|cumpărare..........................................................       |   |
|Reglementarea                                                             |8  |
|legală....................................................................|   |
|............................                                              |   |
|Caracterele juridice ale contractului de                                  |9  |
|vânzare-cumpărare.....................................                    |   |
|Contract                                                                  |9  |
|consensual................................................................|   |
|.......................................                                   |   |
|Contract bilateral                                                        |12 |
|(sinalagmatic)............................................................|   |
|.......................                                                   |   |
|Contract cu titlu                                                         |12 |
|oneros....................................................................|   |
|..............................                                            |   |
|Contract                                                                  |13 |
|comutativ.................................................................|   |
|.......................................                                   |   |
|Contract translativ de                                                    |13 |
|proprietate...............................................................|   |
|...................                                                       |   |
|Publicitatea                                                              |16 |
|imobiliară................................................................|   |
|..............................                                            |   |
|Capitolul 2                                                               |   |
|Condiţiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare. Obiectul  |19 |
|contractului....                                                          |   |
|Capacitatea                                                               |19 |
|părţilor..................................................................|   |
|.................................                                         |   |
|Consimţământul............................................................|23 |
|............................................                              |   |
|Promisiunea de                                                            |23 |
|vânzare...................................................................|   |
|..............................                                            |   |
|Pactul de                                                                 |25 |
|preferinţă................................................................|   |
|........................................                                  |   |
|Dreptul de                                                                |26 |
|preemţiune................................................................|   |
|...................................                                       |   |
|Obiectul contractului de vânzare – cumpărare                              |29 |
|...................................................                       |   |
|Lucrul                                                                    |29 |
|vândut....................................................................|   |
|.............................................                             |   |
|Lucrul să fie în comerţ (în circuitul                                     |30 |
|civil)..........................................................          |   |
|Lucrul să existe în momentul încheierii contractului sau să poată exista  |   |
|în                                                                        |34 |
|viitor....................................................................|   |
|............................................                              |   |
|Lucrul să fie determinat sau determinabil, licit şi                       |36 |
|posibil..................................                                 |   |
|Lucrul să fie proprietatea                                                |36 |
|vânzătorului..............................................................|   |
|Preţul....................................................................|38 |
|..........................................................                |   |
|Preţul să fie stabilit în                                                 |39 |
|bani......................................................................|   |
|...........                                                               |   |
|Preţul să fie determinat sau                                              |39 |
|determinabil...........................................................   |   |
|Preţul să fie sincer şi serios                                            |40 |
|..........................................................................|   |
|.....                                                                     |   |
|Cauza contractului de vânzare                                             |41 |
|–cumpărare..............................................................  |   |
|Forma contractului de                                                     |42 |
|vânzare-cumpărare.........................................................|   |
|.......                                                                   |   |
|Capitolul 3                                                               |   |
|Efectele contractului de vânzare cumpărare. Obligaţiile vânzătorului.     |   |
|Obligaţiile                                                               |43 |
|cumpărătorului............................................................|   |
|.......................................................                   |   |
|Obligaţiile                                                               |44 |
|vânzătorului..............................................................|   |
|............................                                              |   |
|Predarea lucrului                                                         |44 |
|vândut....................................................................|   |
|............................                                              |   |
|Obligaţia de garanţie a lucrului                                          |47 |
|vândut....................................................................|   |
|......                                                                    |   |
|Obligaţia de garanţie contra                                              |48 |
|evicţiunii............................................................... |   |
|Garanţia contra evicţiunii rezultând din fapte                            |49 |
|personale..........................                                       |   |
|Garanţia contra evicţiunii rezultând din fapta unui terţ.                 |50 |
|..........................                                                |   |
|Efectele obligaţiei de garanţie în caz de evicţiune                       |53 |
|consumată..................                                               |   |
|Modificări convenţionale ale garanţiei contra evicţiunii.                 |55 |
|........................                                                  |   |
|Garanţia contra viciilor lucrului vândut                                  |56 |
|...............................................................           |   |
|Condiţiile garanţiei contra                                               |56 |
|viciilor............................................................      |   |
|Efectele şi întinderea răspunderii vânzătorului pentru                    |58 |
|vicii......................                                               |   |
|Termenul de intentare a                                                   |59 |
|acţiunilor............................................................    |   |
|Modificări convenţionale ale garanţiei pentru                             |60 |
|vicii..................................                                   |   |
|Obligaţiile                                                               |61 |
|cumpărătorului............................................................|   |
|.........................                                                 |   |
|Plata                                                                     |61 |
|preţului..................................................................|   |
|................................................                          |   |
|Dobânda preţului                                                          |62 |
|vânzării..................................................................|   |
|................                                                          |   |
|Sancţiunea neplăţii                                                       |63 |
|preţului..................................................................|   |
|..............                                                            |   |
|Simulaţia                                                                 |64 |
|preţului..................................................................|   |
|.............................                                             |   |
|Luarea în primire a lucrului                                              |65 |
|vândut....................................................................|   |
|...........                                                               |   |
|Suportarea cheltuielilor                                                  |66 |
|vânzării..................................................................|   |
|..................                                                        |   |
|Capitolul  4                                                              |   |
|Varietăţi ale contractului de vânzare                                     |67 |
|cumpărare..............................................................   |   |
|Precizări                                                                 |67 |
|prealabile................................................................|   |
|....................................                                      |   |
|Vânzarea cu                                                               |68 |
|grămada...................................................................|   |
|.............................                                             |   |
|Vânzarea după greutate, număr şi                                          |68 |
|măsură................................................................    |   |
|Efecte.                                                                   |68 |
|..........................................................................|   |
|.................................................                         |   |
|Delimitarea faţă de vânzarea cu grămadă.                                  |69 |
|....................................................................      |   |
|Vânzarea pe                                                               |69 |
|încercate.................................................................|   |
|..............................                                            |   |
|Efecte.                                                                   |69 |
|..........................................................................|   |
|.................................................                         |   |
|Delimitarea faţă de vânzarea pe gustate.                                  |70 |
|......................................................................    |   |
|Vânzarea cu pact de                                                       |70 |
|răscumpărare..............................................................|   |
|..............                                                            |   |
|Vânzarea unei moşteniri (de drepturi                                      |71 |
|succesorale)...................................................           |   |
|Efecte.                                                                   |71 |
|..........................................................................|   |
|.................................................                         |   |
|Vânzarea de drepturi litigioase şi retractul                              |73 |
|litigios...................................................               |   |
|Efecte.                                                                   |74 |
|..........................................................................|   |
|.................................................                         |   |
|Capitolul 5                                                               |   |
|Studiu de caz - Contractul de vânzare-cumpărare. Clauza penală. Lipsa de  |76 |
|voinţă a părţilor ..                                                      |   |
|Bibliografie                                                              |82 |
|..........................................................................|   |
|..........................................................                |   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu