Contractul de vanzare cumparare

Introducere. 3     Capitolul I. Contractul de vânzare-cumpărare - contract de importanţă majoră  6  1.1. Noţiunea şi importanţa contractului de vânzare-cumpărare. 6  1.2. Caracterele juridice şi esenţa juridică în viziunea legislaţiei Republicii Moldova  13     Capitolul II. Elementele constitutive ale contractului de vânzare-cumpărare. 25  2.1. Părţile contractului de vânzare-cumpărare. 25  2.1.1. Drepturile şi obligaţiile părţilor în contractul de vânzare-cumpărare. 30  2.2. Obiectul contractului de vânzare-cumpărare. Preţul 43  2.3. Alte clauze ale contractului de vânzare-cumpărare. 52     Capitolul III. Varietăţi ale contractului de vânzare-cumpărare. 56  3.1. Contractul de vânzare-cumpărare cu amănuntul 56  3.2. Contractul de vânzare-cumpărare de bunuri imobile. 64  3.3. Contractul de vânzare-cumpărare a întreprinderii ca un complex patrimonial unic  68  3.4. Contractul de vânzare-cumpărare la bursele de mărfuri 74  3.5. Contractul de vânzare-cumpărare la licitaţie. 78     Concluzii 81  Bibliografie  84

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu