Contributia sistemelor de management la dezvoltarea eficientei firmei

Introducere. 3     Capitolul I. Localizarea managementului firmei în cadrul teoriei manageriale. 5  1.1.Managementul ca ştiinţă a organizaţiilor. 5  1.2. Definirea întreprinderii / firmei 9  1.3. Definirea şi caracteristicile manageriale ale întreprinderilor. 12  1.4. Necesitatea unei conduceri eficiente a firmei 19     Capitolul II. Analiza activităţii IM “EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY”   SA   21  2.1. Istoricul companiei IM “EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” SA.. 21  2.2. Structura oganizatorică a unităţii şi analiza mediului intern şi extern. 27  2.3. Analiza activităţii economico-financiară a IM «EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY» SA.. 33     Capitolul III. Analiza SWOT a IM “EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY”    SA   42     Concluzii şi propuneri 46  Bibliografie. 48  Anexe   50

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu