Contribuţii la formarea profesională a antreprenorilor şi manageril

Cuprins     Introducere     Capitolul I   Exigenţe moderne faţă de instruirea antreprenorilor şi managerilor  1.1. Noţiuni generale referitor la manageri / antreprenori  1.1.1 Definiţii, accepţiuni de manager / antreprenor  1.1.2 Importanţa şi rolurile conducerii  1.1.3 Stiluri şi tipuri de conducere  1.2 Însuşirile antreprenorilor şi managerilor de succes  1.2.1 Trăsături de caracter comune managerilor şi antreprenorilor  1.2.2 Trăsături specifice antreprenorului şi managerului  1.2.3 Comportamentul managerial  şi antreprenorial  1.3 Particularităţile funcţiilor de antreprenor şi manager  1.3.1 Atribuţiile şi responsabilităţile antreprenorilor şi managerilor  1.3.2 Probleme şi riscuri aferente funcţiilor de conducere  1.4 Managerii şi antreprenorii din domeniul construcţiilor     Capitolul II  Pregătirea antreprenorilor şi managerilor în Republica Moldova  2.1 Formarea profesională a antreprenorilor şi managerilor în instituţiile de învăţămînt superior  2.2 Formarea profesională continuă a antreprenorilor şi managerilor  2.2.1 Noţiuni generale  2.2.2 Tipuri de programe de pregătire şi dezvoltare pentru antreprenori şi manageri  2.2.3 Metode şi mijloace de pregătire  2.3 Inteligenţa ca atribut multidimensional. IQ şi EQ pentru manageri şi antreprenori     Capitolul III   Perspectivele dezvoltării învăţămîntului superior antreprenorial a studenţilor de la Universitatea Tehnică a      Moldovei  3.1 Analiza formării profesionale a studenţilor de la Universitatea Tehnică a Moldovei    3.2 Oportunităţi de asigurare a calităţii instruirii a managerilor în construcţii  3.3 Analiza SWOT a Facultăţii de Inginerie Economică şi Business     Concluzii şi recomandări  Bibliografie  Anexe -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu