Contributii la stabilirea particularilor agrobiologice la cateva soiuri noi de prun

                                      1
                                  2 CUPRINS
1 CAPITOLUL I
2  Importanţa  culturii  prunului,  taxonomia,   originea   şi   distribuţia
         geografică a speciilor mai importante din genul Prunus
1.1. Importanţa culturii prunului………………………..…………………………………...1
1.2. Taxonomia speciilor de Prunus………………………………………………………..2
1.3. Originea şi distribuţia geografică a speciilor de prun……………………………..3
1.4. Arealul de cultură al prunului…………………………………………………………..6
1 CAPITOLUL II
2 Situaţia culturii prunului pe plan mondial şi pe plan naţional
2.1. Situaţia actuală a culturii prunului pe plan mondial……………………………….8
2.2. Situaţia actuală a culturii prunului pe plan naţional….…………………………..11
1 CAPITOLUL III
            1 Stadiul cercetărilor privind sortimentul de soiuri
                            2  pentru specia prun
   3       3.1. Stadiul cercetărilor privind sortimentul de soiuri pe plan
                                mondial…………14
3.2. Stadiul cercetărilor privind sortimentul de soiuri pe plan
    naţional……………18
CAPITOLUL IV
          Tendinţele şi perspectivele privind sortimentul de soiuri
                pentru specia prun pe plan mondial şi naţional
4.1. Tendinţe şi perspective pe plan mondial……………..…………………………….22
4.2. Tendinţe şi perspective  pe  plan  naţional  cu  specific  pentru  zona
    colinară a Olteniei………………..………………………………………………………………….23
CAPITOLUL V
 Necesitatea, scopul, obiectivele cercetării, materialul biologic, metodele
                                de cercetare
5.1. Necesitatea şi scopul lucrării…………………………………………………………25
5.2. Obiectivele cercetării……………………………………….…………………………..25
5.3. Materialul biologic utilizat…………….……………………………………………….26
5.4. Metoda de lucru…………………………………………………………………………26
CAPITOLUL VI
                 Condiţiile naturale şi tehnologice  în care
                        au fost efectuate cercetările
6.1.    Condiţiile    climatice    în     care     au     fost     efectuate
    cercetările………………………..28
6.2. Condiţiile edafice în care au fost efectuate cercetările ………………………….29
CAPITOLUL VII
           Comportarea în procesul de creştere a soiurilor de prun
7.1. Parcurgerea principalelor fenofaze de vegetaţie …………………………………34
7.2. Suma creşterilor vegetative…………..……………………………………………….36
7.3. Înălţimea şi diametrul coroanei………………………………………………………37
7.4. Sporul de creştere în grosime a trunchiului……………………………………….39
CAPITOLUL VIII
                   Comportarea în procesul de fructificare
8.1. Principalele fenofaze de fructificare…………………………………………………41
8.2. Specificul de fructificare……………………………………………..………………..42
CAPITOLUL IX
                Cantitatea şi calitatea producţiei de fructe
9.1.  Comportarea  la  atacul   PPV   (Plum-pox)   a   soiurilor   de   prun
    studiate………….43
9.2. Producţia de fructe………………………………………………………..……………44
9.3. Calitatea fructelor……………………………………………………………………….46
CONCLUZII………………………………………………………………………48
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………50

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu