Controlul calitatii sistemul informational in domeniul calitatii (S.C. XYZ S.A.)

CUPRINS
          Managementul calitatii si controlului tehnic de calitate
      Cap. I Probleme de baza ale calitatii produselor
            1.1.Calitatea, notiune concreta, complexa, dinamica.
            1.2.Caracteristici de calitate.
            1.3.Standarde, norme, reglementari privind calitatea.
            1.4.Indicatorii de caracterizare a nivelului calitatii.
      Cap.II Metode si tehnici de masurare a nivelului calitatii
            2.1.Necesitatea si rolul controlului calitatii.
           2.2.Etapele controlului calitatii si obiectivele corespunzatoare
           fiecarei etape
           2.3.Metode, tehnici de control.
      Cap.III Prezentarea generala a S.C. “Argos” S.A. Cluj-Napoca
            3.1.Scurt istoric.
            3.2.Caracterizarea nomenclatorului de produse.
            3.3.Caracterizarea tehnologiei de fabricatie.
            3.4.Organizarea activitatii de cotrol.
           3.5.Indicatorii   folositi   pentru   caracterizarea   nivelului
           calitatii si de determinare a calitatii la S.C. “Argos”
      Cap.IV Sistemul informational in domeniul calitatii  la  S.C.  “Argos”
S.A.
            4.1.Sistemul informational si componentele sale.
            4.2.Sistemul informational in domeniul calitatii.
            4.2.1.Cerinte precizate in standarde si norme internationale
            4.2.2.Informatii privind calitatea si circuitele informationale
            4.3.Perfectionarea sistemului informational al calitatii.
            4.3.1.Cerinte ale perfectionarii sistemului informational.
            4.3.2.Directii importante de perfectionare.
           4.4.Bazele organizarii si functionarii sistemului informatic  al
           calitatii.
           4.5.Subsistemul  in  domeniul  calitatii   si   controlului   de
           calitate.
      Cap.V Perfectionarea activitatii de control al calitatii
            5.1.Factorii care influenteaza modificarea calitatii.
           5.2.Evaluarea cauzelor care au determinat obtinerea  de  produse
           de calitate inferioara.
           5.3.Perfectionarea metodelor si tehnicilor de control.
           5.4.Efectele  economice  ale   perfectionarii   activitatii   de
           control.
           5.5.Bilantul calitatii.
           Concluzii si propuneri.
           Bibliografie.
           63 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu