Costul capitalului şi impactul său asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii

Introducere     Capitolul I.  Conţinutul capitalului. Premisele formării şi valorificării lui  1.1. Istoria apariţiei şi formele de manifestare ale capitalului  1.2 Structura capitalului. Teorii privind structura optimă de  capital  1.3 Costul capitalului – conţinut şi mod de determinare     Capitolul II. Analiza structurală a capitalurilor întreprinderii SA “Zorile”.  2.1. Analiza elementelor de pasiv la întreprinderea SA “Zorile”  2.2. Impactul structurii capitalurilor întreprinderii SA “Zorile” asupra rezultatelor financiare  2.3.  Analiza costului capitalului întreprinderii SA “Zorile”     Capitolul III. Posibilităţi de înbunătăţire a structurii capitalurilor întreprinderii SA “Zorile”.  3.1. Analiza criteriilor ce stau la baza selectării structurii optime a capitalurilor Întrteprinderii  3.2. Costul capitalului – Principalul criteriu de alegere a modurilor de finanţare a întreprinderii SA “Zorile”     Concluzii  Bibliografie  Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu