CREAREA AGENTIEI DE TURISM

Cuprins
1. Agentie de turism                                                                                                       pag. 2
    Prezentare generala                                                                                        pag. 2
    Amplasare                                                                                                       pag.  4
    Obiective propuse                                                                                           pag.  4
    Relatii cu mediul extern                                                                                pag.  4
    Numele agentiei si motivarea alegerii                                                          pag.  5                                                                                                                   
                                                                        
2. Structura organizatorica si fisele de post pentru salariatii agentiei                       pag. 5
3. Tipologia produselor turistice                                                                                  pag. 12
4. Contracte utilizate in comercializarea produselor turistice                                    pag.14
5. Documente care insotesc vanzarea unui produs turistic                                       pag. 19
6. Analiza de pret pentru un produs turistic de tip circuit                                         pag. 26
7. Asigurarea medicala: obligativitate sau necesitate?                                              pag.26
8. Modalitati de promovare a produselor turistice comercializate                            pag.30
9. Realizarea unui buget de venituri si cheltuieli pentru primul an de activitate    pag.30
10. Sisteme de indicatori specifici utilizati in activitatea agentiei de turism            pag.31                                                                   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu