Cresterea eficientei economice prin retehnologizare

CUPRINS
INTRODUCERE.................................................................
.........................................................6
SUMMARY.....................................................................
.............................................................7
Cap.                  1.                   Aspecte                   privind
retehnologizarea............................................................
......................8
      1.1.Modernizarea       şi        reutilarea        maşinilor        şi
instalaţilor......................................................9
           1.1.1.Uzura                                               fizică
      .......................................................................
      ...........................9
           1.1.2.Uzura
           morală...........................................................
           ......................................9
      1.2. Determinarea  duratei  optime  de  funcţionare  a  utilajului  şi
echipamentelor.............10
         1.3. Cadrul de schimbare a tehnologiilor  uzate  şi  criteriile  ce
   trebuie     avute     în     vedere     la      implementarea      noilor
   tehnologii................................................................
   ............................10
             1.4.    Retehnologizarea    şi     reabilitarea     sistemelor
 productive............................................11
Cap.       2.       Eficienţa       economică       a       retehnologizării
......................................................................13
                                   2.1.                              Noţiuni
generale....................................................................
....................................13
      2.2. Determinarea  creşterii eficienţei economice prin retehnologizare
...................... ..14
           2.2.1.                                                Indicatori
      statici................................................................
      .........................14
           2.2.2.                    Indicatori                    dinamici
      ........................................................
      ...........................18
Cap.                   3.                   Studiu                   privind
retehnologizarea............................................................
......................22
            3.1. Prezentarea organizaţiei ……………………………………………………….......22
      3.2.           Retehnologizarea           secţiei           Tratamente
Termice.........................................................35
           3.2.1.                                                Echipamant
      retehnologizat.........................................................
      ...............35
                       3.2.2.             Calculul             indicatorilor
      dinamici...............................................................
      ...37
           3.2.3.
      Concluzii..............................................................
      ......................................40
      3.3.        Retehnologizarea         secţiei         de         Maşini
Unelte...............................................................40
           3.3.1.                                                Echipamant
      retehnologizat.........................................................
      ................41
           3.3.2.                  Calculul                   indicatorilor
      dinamici...............................................................
      ...42
           3.3.3.
      Concluzii..............................................................
      ......................................44
      3.4.              Retehnologizarea              SC              RAMIRA
SA..........................................................................
45
           3.4.1.                                                Echipamant
      retehnologizat.........................................................
      ................45
           3.4.2.                  Calculul                   indicatorilor
      satatici...............................................................
      ......47
           3.4.3.                  Calculul                   indicatorilor
      dinamici...............................................................
      ...52
           3.4.4.
      Concluzii..............................................................
      ......................................56
        3.5.   Metoda   minimizării    costului    mediu    al    mijlocului
fix...............................................57
Cap.4.         Concluzii          şi          contribuţii          personale
............................................................................
....61
           4.1.
      Concluzii..............................................................
      .........................................61
           4.2.                                                 Contribuţii
      personale..............................................................
      .......................62
BIBLIOGRAFIE................................................................
..........................................................63

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu