Cuantificarea si administrarea veniturilor bugetului local

                                   Cuprins
                                                                      Pagina
Cap.1  BUGETELE  LOCALE: CONŢINUT, STRUCTURĂ, FUNCŢII ŞI ROL…….....3
 1. Conţinutul şi structura bugetelor locale.…...………………………...…………….…. 3
 2. Funcţiile şi rolul bugetelor locale…………………………………………..…….……8
 3. Autonomia locală şi relaţia sa cu bugetul local………………………….……..…….11
Cap.2  CUANTIFICAREA VENITURILOR BUGETELOR
LOCALE............................17
 1. Constatarea şi aşezarea veniturilor din impozite şi
    taxe……………………….......…17
 2. Cuantificarea veniturilor nefiscale…………………………………….……….……..41
 3. Cuantificarea veniturilor din sume defalcate şi din
    transfer……………………..…...43
 4. Cuantificarea veniturilor în procesul elaborării bugetelor
    locale……………….…....49
Cap.3  EXECUŢIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL……………………...….…53
 1. Răspunderea organelor fiscale în execuţia veniturilor din bugetul
    local……………..53
 2. Fazele execuţie veniturilor din bugetul local……………………………………...….56
Cap.4  ADMINISTRAREA VENITURILOR DIN BUGETUL LOCAL ………...….......67
 1. Analiza realizării veniturilor din bugetul local al Municipiului
    Rădăuţi pe anii
         2003-2005…………………………………………………………………….…...….67
 2. Analiza gradului de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii în
    bugetul local al Municipiului
    Rădăuţi……...............................................................
    ............…….……75
CONCLUZII ŞI PROPUNERI……………..…………………………..………….……...81
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………..86

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu