Cumulul de functii

CUPRINS
CAPITOLUL I
Consideraţii introductive privind contractul individual de
muncă........……..2
   1. Definiţia contractului individual de muncă..…….....………………....2
   2. Trăsături caracteristice ale contractului individual de
      muncă…...........5
   3. Condiţii de validitate…………………………………………..……...8
CAPITOLUL II
Cumulul de funcţii…………………………………………………..……...15
     1. Reglementare juridică...……………………………………...……….15
        2. Incompatibilităţi privind cumulul de funcţii………………….....…...16
                    3. Alegerea funcţiei de baza. Efecte………………………………...…..21
     4. Cumulul pensiei cu salariu……………………………………...……22
     5. Cumulul salariului cu o parte din suma cuvenită cu titlu de
   indemnizaţie de somaj ……………………………………………...…..26
              6.Cumulul de funcţii şi clauza de exclusivitate……....…………………27
     7. Cumulul de funcţii dintre un contract individual de muncă cu normă
   întreagă şi un contract individual cu timp
   parţial……...................……..28
                   8. Contractul de muncă la domiciliu…………………...…………….....30
     9. Tele-munca…………………..……………………..………………...32
CAPITOLUL III
Cumulul de funcţii în cazul personalului didactic….....…………………....35
CAPITOLUL IV
Cumulul de funcţii în cadrul consilierilor juridici……......………………...39
   1. Incompatibilităţi în cazul consilierilor juridici………………......…..39
   2. Cazuri de compatibilitate în cazul consilierilor juridici…………......39
CAPITOLUL V
Cumulul de funcţii în cazul Parlamentarilor, Membrilor Guvernulul şi
Aleşilor
Locali…..……………………….....................................................42
      1.Calitatea de deputat şi senator………………....……………………..42
      2. Funcţia de membru al Guvernului…………………………….....…..43
      3. Funcţia de prefect şi subprefect……….………...……………..…….44
      4. Funcţia de primar si viceprimar, primar general şi viceprimar al
municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului
judeţean ……………………………………………………………….......................45
      5. Funcţia de consiler local sau consilier judeţean………….....……….47
CAPITOLUL VI
Cumulul de funcţii în cazul funcţionarilor publici………......……………..50
CAPITOLUL VII
Concluzii………………….………………………………………………..53
Bibliografie………..………………………………………………………..57

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu