Curtea de Justitie

                                  =CUPRINS=
Plan……………………………………………………………………….pag.1
Abrevieri……………………………………………………………….…pag.2
CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE………………..pag.3
    • Secţiunea I (Apariţie şi evoluţie ……………………………………………pag.3
    • Secţiunea a II-a ( Curtea de Justiţie în cadrul instituţional al
      Comunităţilor europene. Principii referitoare la structura
      internaţională………………pag.7
A) Curtea de Justiţie în cadrul internaţional al Comunităţilor
   europene…..…..pag.7
B) Principii referitoare la structura instituţională…………...………………….pag.10
           a) principiul echilibrului instituţional………………………….…..pag.11
           b) principiul autonomiei instituţiilor……………………………….pag.11
           c) principiul cooperării loiale………………………………….……pag.12
    • Secţiunea a III-a ( Delimitări conceptuale…………….…………………pag.13
A) Delimitarea faţă de Tribunalul de primă instanţă…………………………..pag.13
B) Delimitarea faţă de alte organisme jurisdicţionale………………………….pag.17
           a) Curtea de Justiţie a Comunităţilor şi Curtea Internaţională de
              Justiţie de la Haga…………….………………………………….pag.17
           b) Curtea de Justiţie a Comunităţilor şi Curtea Europeană a
              Drepturilor Omului………………………………………………pag.22
CAPITOLUL AL II-LEA: STRUCTURA ŞI STATUTUL MEMBRILOR.
                             ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE…pag.25
    • Secţiunea I ( Structura Curţii şi statutul membrilor săi…….…………pag.25
A) Judecătorii…………………………………………………………….……….pag.25
B) Preşedintele……………………………………………………….……………pag.25
C) Avocaţii generali……………………………….……………………….………pag.29
D) Grefierul……………………………….………………………………………..pag.30
E) Raportorii adjuncţi…………………………………………………………….pag.32
F) Referenţii……………………………………………………………………….pag.33
    • Secţiunea a II-a ( Organizare şi funcţionare…………………………….pag.34
A) Organizare ………………………………………….………………………….pag.34
B) Funcţionare…………………………………………………………………….pag.35
CAPITOLUL AL III-LEA: COMPETENŢA…………………….….pag.38
    • Secţiunea I ( Competenţa rationae materiae……………………………pag.38
A) Controlul legalităţii actelor instituţiilor………….…………………………..pag.38
B) Controlul respectării de către statele membre a obligaţiilor ce le sunt
   impuse de tratate………………………………………………………………………..….pag.40
C) Interpretarea regulilor comunitare şi aprecierea  validităţii  actelor
   instituţiilor ……………………………………………………………………………..……pag.41
D) Alte atribuţii………………….……………………………………………..….pag.43
    • Secţiunea a II-a (Competenţa rationae personae…………………..……pag.44
    • Secţiunea a III-a (Competenţa Curţii în lumina Tratatului de la
      Maastricht şi a celui de la Amsterdam…………………………………………………pag.45
CAPITOLUL AL IV-LEA: CONCLUZII FINALE……………...….pag.47
Listă bibliografică………………………………………………………………….pag.50

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu