Departamentul de relatii cu presa in administratia publica locala

Introducere     1. Locul departamentului de relaţii cu presa în cadrul administraţiei publice locale 1.1 Structuri dedicate relaţiei cu presa întâlnite în administraţia publică locală din România 1.2 Rolul departamentului de relaţii cu presa 1.3 Organizarea departamentului de relaţii cu presa 1.3.1 Alegerea spaţiului 1.3.2 Dotarea cu echipamente 1.3.3 Stabilirea numărului de membri şi repartizarea activităţilor 1.4. Membrii departamentului de relaţii cu presa 1.4.1 Selectarea membrilor 1.4.2 Aptitudinile unui reprezentant al departamentului de relaţii cu presa 1.4.3. Sarcinile membrilor departamentului de relaţii cu presa 1.5. Purtătorul de cuvânt 1.5.1 Ce este purtătorul de cuvânt ? 1.5.2 Avem nevoie de un purtător de cuvânt ? Ce spune legea ? 1.5.3 Care sunt calităţile unui purtător de cuvânt ?        2.Obiective, mijloace şi activităţi în cadrul departamentului de relaţii cu presa 2.1 Obiectivele relaţiei administraţiei publice locale cu presa 2.2 Mijloace de lucru utilizate de departamentul de relaţii cu presa 2.3 Activităţi desfăşurate de departamentul de relaţii cu presa 2.3.1 Activităţi specifice 2.3.2 Activităţi de management. Administrarea personalului 2.4 Planificarea activităţilor specifice de relaţii cu presa. Documente de planificare     3. Evaluarea şi măsurarea rezultatelor obţinute de departamentul de relaţii cu presa 3.1 Evaluarea în urma relaţionării prin transmiterea unei ştiri de presă sau unui comunicat de presă 3.2 Evaluarea în urma desfăşurării unei conferinţe de presă, a unui briefing de presă sau a unui voiaj de presă 3.3 Măsurarea rezultatelor activităţii departamentului de relaţii cu presa desfăşurate pe perioade determinate de timp     4. Studiu de caz: Departamentul de relaţii cu presa din cadrul Primăriei Municipiului Roman       Concluzii Bibliografie Anexe -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu