Depozit ecologic de deseuri

                              BORDEROU DE PIESE
A. PIESE SCRISE
MEMORIU JUSTIFICATIV…………………………………………………..…………6
                                  Partea I
                              STUDIUL DE IMPACT
Capitolul 1. Generalităţi…………………………………………………………………8
      1.  Definirea   impactului   asupra   mediului   ambiant,   legislaţia
         aferentă………...8
      2. Consideraţii asupra dinamicii poluării mediului ambiant..………………… 8
      3. Deşeurile,  depozitele  de  deşeuri  şi  impactul  acestora  asupra
         factorilor
      mediului ambiant..............………………………………………………………..10
            1.3.1.Surse de poluare, agenţi  poluatori………………………………..11
Capitolul                                                             2.Date
generale..................................…………………………………………13
                        2.1.                   Profilul                   de
activităţi..............................................…………………..………13
       2.2.  Amplasamentul  depozitului   de   deşeuri   şi   întreprinderea
beneficiară………13
                                  2.3.                             Titularul
activităţii..............................……………………………………....13
Capitolul              3.               Descrierea               activităţii
unităţii..................................................………...…14
     1.                               Scop                               şi
        necesitate....................................…………………………………....14
     2.                       Prezentarea                        profilului
        unităţii..........................……………………………...14
              1.  Descrierea  fluxurilor  tehnologice  şi  a  tipurilor   de
                 activităţi prestate
                                       de                             către
           RETIM............................................................
           ...........……….......14
              2. Utilaje, mijloace de colectare şi transport, alte dotări
           şi                                                      mijloace
           aferente.......................................................……
           ………….….15
     3.                             Detalii                              de
        amplasament.........................................................
        .......……..….…..16
              1. Elemente geografice şi topografice de delimitare
                                                                        ale
           amplasamentului..................................................
           ………………….…17
              2.   Modul  de  încadrare  al  obiectivului  în  planurile  de
                 urbanism şi
                                      amenajare                           a
           teritoriului.....................................................
           ....…….............17
              3.                       Suprafaţa                       utilă
                 ocupată.......................................…………..……17
Capitolul           4.            Amplasarea            în            mediul
ambiant.........................................….......………….18
                                  4.1.                              Elemente
hidrogeologice..................................................………...………….1
8
           4.1.1.  Prezentarea  structurii  hidrogeologice  a   subsolului,
           resurse
           naturale                                                     ale
           teritoriului.....................................................
           .....…………….18
           4.1.2.            Potenţialul             seismic             al
           zonei............................................…….….…18
                                                                        4.2.
Solul.......................................................................
...........…………………....18
                        4.3.                   Resurse                    de
apă................................................................…………….………
19
             4.3.1.  Apele  de  suprafaţă  (râuri,  canale  de  irigaţie   /
desecare).…...…..19
                                           4.3.2.                      Apele
subterane................................................……………………..20
           4.4.3.Lacuri………………………………………………..………………20
      4.4.                Clima                 şi                 calitatea
aerului...........................................……………….……….21
                                   4.4.1.                         Condiţiile
climatice............................................…………..……….21
                                                                      4.4.2.
Precipitaţiile........................................................………….…
……21
4.4.3.Vânt..................................................................
....………….……….21
           4.4.4.
      Temperatura............................................................
      .....................…..21
      4.5.       Elemente       de        ecologie        terestră        şi
acvatică...........................…………..……..21
                                                                      4.5.1.
Vegetaţia...........................................................……………..…
…..21
                                                                      4.5.2.
Fauna..................................................................……………
..…….22
Capitolul  5.  Impactul  produs   de   deşeuri   şi   depozitele   existente
(neecologice)  în
municipiul        Timişoara        asupra        factorilor         mediului
înconjurător....................…….……24
        5.1.   Impactul   produs   asupra    apelor    de    suprafaţă    şi
subterane....................……24
                5.2.            Impactul            produs            asupra
aerului...............................................................……25
                5.3.            Impactul            produs            asupra
solului..................…………………………….….…27
          5.4.     Impactul     produs     asupra      aşezărilor      umane
adiacente...............……….….…27
                               Partea a-II-a.
  ELEMENTE DE PROIECTARE AFERENTE DEPOZITULUI ECOLOGIC DE DEŞEURI TIMIŞOARA
                                 (SÂNANDREI)
Capitolul 1. Caracteristici fizico-chimice ale deşeurilor  urbane  colectate
de    pe    raza     municipiului     Timişoara     şi     a     localiţilor
limitrofe………………………………………28
      1.1.Date de bază…………………………………………………………………..28
      1.2.Analiza situaiei existente…………………………………………………….28
            1.2.1.Folosina teritoriului………………………………………………………28
            1.2.2.Căile de comunicaie……………………………………………...………28
               1.3.Echipare          tehnico-edilitară            (situaiei
precedente)……………………..………...29
            1.3.1.Alimentare cu căldură……………………………….…………………….29
            1.3.2.Alimentarea cu energia electrică……………………….………………..29
            1.3.3.Telecomunicaii……………………………………….……………………29
      1.4.Disfuncionalităi…………………………………………….………………………29
      1.5.Caracteristicile  deponiei ecologice………………………………………………...29
            1.5.1.Platforma tehnologică auxiliară…………………………………………31
            1.5.2.Funciile platformei tehnologice………….……………………………..31
            1.5.3.Finisaje interioare i exterioare……….…………………………………32
      1.6.Date tehnice ale investiiei…………………….……………………………………..33
              1.6.1.Caracteristicile   geofizice   ale   teritoriului    din
amplasamente….………33
                    1.6.2.Zonificarea         teritoriului.           Bilan
teritorial………………………………33
            1.6.3.Regimul de înalime……………………………………………………….34
            1.6.4.Regimul de aliniere ale construciilor…………………………………..34
            1.6.5.Modul de utilizare al terenului……………………...…………………….34
          1.7.Echipare     tehnico-edilitară      a      noului      deponeu
Sânandrei………………………..35
            1.7.1.Alimentare cu apă…………………………………………………………….35
            1.7.2.Canalizare………………………………………………………………………36
            1.7.3.Alimentare cu caldură………………………………………………………..37
            1.7.4.Alimentare cu energia electrică……………………………………………..37
            1.7.5.Telecomunicaii……………………………………………………………….37
      1.8.Funcia ecologică………………………………………………………..……………..38
      1.9.Zona de influenă  a colectări  deeurilor……………………………..……………38
      1.10.Obiecte de utilitate publică…………………………………………….……………..41
      1.11.Tipul de proprietate……………………………………………………..……………...41
      1.12.Circulaia  terenurilor…………………………………………………..…………….42
      1.13.Caracteristici fizico-chimice ale deseurilor urbane colectate  de
pe raza
            municipiului       Timioara        i       a       localităii
limitrofe…………………………..…………..43
            1.13.1.Descrierea deeurilor generate………………………………..………….44
            1.13.2.configuraia deeurilor menajere……………………………..…………44
            1.13.3.Compoziia deeurilor…………………………………………..…………45
Capitolul 2. Colectarea şi transportul  deşeurilor.   Calculul  cantităţilor
de     deşeuri     menajere     şi     al     necesarului     de     utilaje
colectoare………………………………………….……..47
Capitolul 3. Calculul volumului util al depozitului de deşeuri şi a  duratei
de umplere (exploatare)…………………………………………………………………………………..49
Capitolul    4.     Calculul     drenajului     acoperişului     (drenajului
exterior)………………………….51
Capitolul 5. Calculul distanei dintre drenurile  absorbante  al  radierului
depozitului                                                          (drenaj
interior)......................................……………………………………………………………53
Cap.6. Calculul  stabilităţii  la  lunecare  ale  straturilor  de  materiale
geosintetice         din         zonele         în         taluz         ale
acoperişului/radierului.................…………………………………………………...56
Cap.7. Calculul gradului  de  epurare  necesar  apelor  drenate  din  corpul
depozitului
(levigatului).  Stabilirea metodelor de tratare şi a  configuraţiei  staţiei
de epurare......….60
      7.1.Consideraii generale……………………………………………………………………60
                               Partea a-III-a.
                    ELEMENTE  ECONOMICE SI DE MANAGEMENT
Capitolul 1.Costul sistemului de drenaj I al digului de înconjurare al
depozitului de deeuri………………………………………………………………………………………..65
   1. Prezentarea antemăsuratorilor……………………………………………………………...65
   2. Prezentarea analizei de preuri……………………………………………………………..71
   3. Prezentarea extrasului de fora de muncă pe meserii…………………………………...90
   4. Prezentarea extrasului de materiale pe sortimente…………………………………….92
   5. Prezentarea extrasului de transporturi auto……………………………………………96
   6. Prezentarea extrasului de utilaje de construcii………………………………………98
Capitolul 2.Managementul Deeurilor…………………………………………………………100
2.1.Directivă Cadru privind Deeurile……………………………………………………….…100
      2.1.1.Consideraii privind implementarea……………………………………………..100
2.2.Deeuri periculoase……………………………………………………………………………101
      2.2.1. Consideraii privind implementarea…………………………………………….101
2.3.Transportul Deeurilor………………………………………………………………………..101
      2.3.1. Consideraii privind implementarea…………………………………………….102
2.4.Înstalaii de Depozitare a Deeurilor…………………………………………………..…102
      2.4.1. Consideraii privind implementarea……………………………………………102
2.5.Propunerea Directivei cu privire la Depozitarea
controlată……………………………102
      2.5.1. Consideraii privind implementarea……………………………………………103
2.6.Deeuri Specifice……………………………………………………………………………...103
      2.6.1.Depozitarea deeurilor de ulei……………………………………………………103
            2.6.1.1. Consideraii privind implementarea…………………………………103
      2.6.2.Deeuri de Dioxid de Titan………………………………………………………..104
            2.6.2.1. Consideraii privind implementarea…………………………………104
      2.6.3.Nămol rezidual folosit în agricultura…………………………………………….104
            2.6.3.1. Consideraii privind implementarea…………………………………104
      2.6.4.Bateriile I acumulătorii care conin substane
periculoase……………….104
            2.6.4.1. Consideraii privind implementarea…………………………………105
      2.6.5.Ambalajul I ambalarea deeurilor……………………………………………..105
            2.6.5.1. Consideraii privind implementarea…………………………………105
                                Partea a-IV-a
       ELEMENTE ALE TEHNOLOGIEI DE EXECUIE I EXPLOATAREA DEPOZITULUI
4.1. Mod de operare……………………………………………………………………………….106
4.2.Tehnologii de depozitare a deSeurilor……………………………………………………..108
      4.2.1.Avantajele I desavantajele ale staiei de
compactare………………………108
CONCLUZII FINALE……………………………………………………………………………110
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………112

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu