Desfasurarea unei cercetari de piata - Studiu de caz, Vitanta

Introducere      2     Capitolul 1.       Cercetarea de piaţă în contextul activităţii de marketing_ 4  1.1.    Activitatea de marketing în întreprindere: noţiuni, mod de organizare  4  1.2.    Cercetarea de piaţă în cadrul activităţii de marketing_ 10     CAPITOLUL 2. Procesul de cercetare de piaţă: etape şi metode_ 12  2.1.    Etapele cercetării de piaţă_ 12     CAPITOLUL 3. Studiu de caz: cercetarea de piaţă pentru întreprinderea Î.M.“Efes Vitanta Moldova Brewery”S.A. 25  3.1.    Prezentarea succintă a întreprinderii şi a principalelor indicatori de activitate_ 25  3.2.    Abordarea de marketing la nivel de întreprindere_ 29  3.3.    Mixul de marketing al întreprinderii 39     Concluzii    51  Bibliografie      _ 55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu