Dezvoltarea atentiei la copii de virsta scolara mica

PRELIMINARII     CAPITOLUL I.  BAZELE FIZIOLOGICE ALE ATENȚIEI ȘI CARACTERISTICA GENERALĂ CA PROCES PSIHIC SUPERIOR 1.1. Studierea atenției în lucrările psihopedagogice clasice și contemporane  1.2. Tipurile atenției și caracteristicile lor specifice  1.3. Rolul atenției în viața psihică     CAPITOLUL II.  PARTICULARITĂȚILE SPECIFICE ALE VÎRSTEI ȘCOLARE MICI  2.1.  Particularitățile distinctive psiho-fiziologice ale copiilor de vîrstă școlară mică  2.2.  Particularitățile psihofiziologice ale copiilor de vîrstă școlară mică  2.3.  Specificul manifestării atenției la copiii de vîrstă școlară mică     CAPITOLUL III. EXPERIMENTUL DE CONSTATARE ȘI DE FORMARE A ATENȚIEI LA COPIII DE VÎRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ  3.1.  Dezvoltarea atenției voluntare la copiii de vîrstă școlară mică  3.2.  Modalități de antrenare a atenției și analiza eficacității lor  3.3.  Studierea influenței diferitor modalități de dezvoltare a atenției asupra indicilor psihofiziologici ai copiilor de vîrstă școlară mică (experimental de control)     Concluzii  Bibliografie  Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu