Dezvoltarea IMM. Experienta straina

Introducere. 2     Capitolul I.Întreprinderile mici şi mijlocii. Concept, profil şi dinamică. 5  1.1. Conceptul, caracteristica şi importanţa întreprinderilor mici şi mijlocii în economia de piaţă. 5  1.2. Coexistenţa IMM cu întreprinderile mari ca unităţi esenţiale ale sistemului economic concurenţial 13  1.3 Posibile tendinţe pentru micile afaceri 17     Capitolul II. Dezvoltarea şi consolidarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii  în noua configuraţie a economiei mondiale. 20  2.1. Conceptul de întreprindere mică şi mijlocie în ţările economic dezvoltate. 20  2.2. Impactul internaţionalizării activităţilor economice asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 31  2.3. Importanţa întreprinderilor mici şi mijlocii într-o economie concurenţială. Contribuţii şi limite ale întreprinderilor mici 36     Capitolul III. Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în cadrul economiei Republicii Moldova. 41  3.1. Conceptul şi caracteristicile întreprinderilor mici şi mijlocii în RM... 41  3.2. Evoluţia sectorului IMM-urilor în RM. Necesitate şi perspective. 47     Concluzii şi propuneri 58  Bibliografie. 61  Anexe   66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu