Dezvoltarea memoriei verbal – logice la elevul mic în cadrul orelor de limbă română

Introducere.............p.3     Capitolul I. Bazele psihopedagogice si fiziologice ale memoriei............p.6  1.1 Studii privind probleme memoriei în ţară şi peste hotare............p.6  1.1.1. Bazele fiziologice ale memoriei...............p.10  1.1.2. Formele memoriei...............p.12     Capitolul II. Particularităţile fiziologice şi psihologice ale copiiilor de vîrstă şcolara .....p.21  2.1. Specificul proceselor psihofiziologice la copiii de vîrsta şcolara mica..........p.21  2.2. Metode de cercetare a proceselor mnestice în în psihologia vârstelor............p.26     Capitolul III. Dezvoltarea memoriei la copiii..............p.29  3.1. Dezvoltarea proceselor mnestice  la copiii de vârstă .........p.29  (experimentul de constatare)  3.2.Modalităţi de antrenare a memoriei şi analiza eficacităţii proceselor mnestice.........p.38  (Experimentul de formare)  3.3. Studierea influenţei diferitor modalităţi de memorare asupra indicilor mnestici  ai copiilor de vârstă ..........p.49  (Experimentul de control)     Concluzii............p.59  Bibliografie..........p.61  Anexe..............p.64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu