Dezvoltarea profesională a personalului instituției infodocumentare

INTRODUCERE     CAPITOLUL I. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR ȘI A SPECIALIȘTILOR DIN DOMENIUL INFORMĂRII 1.1. Bibliotecarii și specialiștii din domeniul infodocumentar – promotori ai erei informaționale 1.2. Necesitatea formării profesionale a bibliotecarilor și altor specialiști din structurile infodocumentare 1.3. Abordări metodice de formare profesională a specialiștilor din instituțiile infobibliotecare     CAPITOLUL II. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A SPECIALIȘTILOR ÎN DOMENIUL INFORMĂRII ȘI DOCUMENTĂRII DE LA UNIVERSITATEA ȘTIINȚIFICĂ A UNIVERSITĂȚII DE STAT “ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI 2.1. Dezvoltarea profesională a bibliotecarilor din Republica Moldova 2.2. Prezentarea structurii Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți 2.3. Modelul formării profesionale continue la Biblioteca Universitară bălțeană comparativ cu alte instituții infodocumentare 2.4. Cercetarea biblioteconomică a bibliotecarilor universitari 2.5. Inițiative și orientări ale ABRM în instruirea continuă a specialiștilor din informare și documentare     Concluzii și propuneri Bibliografie Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu