Dezvoltarea turismului in arealul Siriu-Nehoiu

CUPRINS
INTRODUCERE………………………………………………………………………….…....3
CAPITOLUL 1 – CADRUL NATURAL …………………....………………………….…...4
1.                               Geologie                                şi
   relief...................................................……………………………………….
   ...4
2.                                                                Resursele
   subsolului…………………........................................................
   ...................…..6
3. Clima…………………………………………………………………………………..……6
4. Hidrografia………………………………………………………………………….……..7
   1. Ape freatice şi subterane………………………………………………………………..7
   2. Ape curgătoare………………………………………………………………………….7
   3. Lacurile…………………………………………………………………………….……8
1.5. Soluri, vegetaţie ,faună şi rezervaţii naturale…………………………………….……..8
CAPITOLUL-2 CAPITOLUL 2. POTENŢIAL SI VALORIFICARE TURISTICĂ …...12
2.1. Dezvoltarea turistică a regiunii……………………………………………………...…12
2.2. Studiu de caz-Oraşul Nehoiu: istoric,  economie,  populaţie,  potenţial
şi dezvoltare turistică.……………………………………..…………………………………………....…13
2.3. Studiu de caz-Comuna Siriu: istoric, economie, populaţie, potenţial  şi
dezvoltare turistică ……………………………………………………………………………….……....21
2.4. Munţii Siriului-trasee turistice……………………………………………………….....30
CAPITOLUL 3 - SOLUŢII  ŞI  OPORTUNITĂŢI  PENTRU  DEZVOLTAREA  TURISMULUI  ÎN
AREALUL                                                               SIRIU-
NEHOIU...................................................................40
1.   Dezvoltarea    turismului    în    contextul    potenţialului    actual
   .....................…...….…….…40
3.2.   Raport   privind   starea   mediului   în   zona   oraşului    Nehoiu
.………………......…..…….43
CAPITOLUL   4     -    DESCRIEREA    PENSIUNILOR    DIN    AREALUL    SIRIU-
NEHOIU…………………………………………………………………………..46
4.1. Pensiunea 14 Scaune……………………………………………………………………….46
4.2.Pensiunea Elena……………………………………………………………………………..50
4.3 Pensiunea Izvorul Aninului………………………………………………………………….53
4.4 Pensiunea Montana Touring…………………………………………………………………56
4.5. Pensiunea Iulia Alexia…………………………………………………………...………….59
4.6. Pensiunea Dana……………………………………………………………………...………61
4.7. Pensiunea Roza…………………………………………………………………………...…64
4.8 Pensiunea Mioara……………………………………………………………………………67
4.9 Pensiunea Cabana Siriu…………………………………………………………………68
4.10 Pensiunea Siriu………………………………………………………………………..71
4.11.Studiu de caz - Pachet servicii turistice………………………………………………72
CONCLUZII………………………………………………………………………………78
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………..80
ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu