Diagnosticul rentabilităţii şi al riscului economic

Introducere ...........3     Capitolul  I : Abordări teoretice privind rentabilitatea şi riscul economic  1.1. Conceptul de rentabilitate şi risc economic în managementul financiar.............5  1.2. Relaţia de impact: risc - rentabilitate..........15     Capitolul  II : Utilizarea metodelor de estimare a rentabilităţii la Uzina de Ţevi din Moldova (UŢM) „Protos”S.A.  2.1 Metode de estimare a rentabilităţii la UŢM „Protos”S.A. în baza Raportului financiar..........22  2.2 Pragul de rentabilitate – metodă de apreciere a riscului economic..................48  2.3 Condiţiile de risc economic ..........57     Capitolul  III : Posibilităţile de sporire a rentabilităţii în întreprinderile industriale din Republica Moldova  3.1 Particularităţile evaluării rentabilităţii în scopul creditării..........62  3.2 Căi de sporire a rentabilităţii în întreprinderile din Republica Moldova........68     Concluzii şi recomandări ...........76  Bibliografie ..............78  Anexe ............80

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu