Dimitrie Cantemir – Pionier și promotor al culturii românești și islamice în context euro

1. Introducere ..........3     2. Dimitrie Cantemir – viaţa sa ...........9 2.1. Dimitrie Cantemir (1673—1723) ........10 2.2. Despre ascendenţii săi .........11 2.3. Biografia lui Dimitrie Cantemir .....12 2.4. Urmaşii lui Dimitrie Cantemir .........25     3. Dimitrie Cantemir – promotorul culturii româneşti …………32 3.1. Dimitrie Cantemir – erudit om politic …………….32 3.2. Dimitrie Cantemir şi romanitatea noastră ……...35 3.3. „Divanul” în cultura românească şi în cultura europeană ………....43 3.4. Alegerea lui Dimitrie Cantemir ca membru al Academiei din Berlin ........... 48     4. Dimitrie Cantemir orientalistul ...........56     5. Concluzie ...........68    6. Bibliografie ....71

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu