Dinamica fondului de gene intr-o populatie experimentala de drosophila melanogaster, sub presiune sel

                                  CUPRINS:
   Introducere
   I. Istoric
   I.1. Din istoricul cercetărilor
   I.1.1. Din istoricul cercetărilor pe plan mondial
   I.1.2. Din istoricul cercetărilor efectuate în România
   II. Drosophila melanogaster – caracterizare general-biologică şi
ecologică
   II.1. Încadrarea sistematică a speciei Drosophila melanogaster
   II.2. Date morfologice
   II.3. Ciclul de viaţă
   II.4. Răspândire şi ecologie
   II.4.1. Habitatul natural şi condiţiile de laborator
   II.4.2. Temperatura – factor fizic ce influenţează dezvoltarea speciei
Drosophila melanogaster
   II.4.3. Umiditatea – factor fizic ce influenţează dezvoltarea speciei
Drosophila melanogaster
   II.4.4. Prolificitatea – factor ce influenţează dezvoltarea speciei
Drosophila melanogaster
   II.4.5. Longevitatea – factor ce influenţează dezvoltarea speciei
Drosophila melanogaster
   II.5. Unii paraziţi ai culturilor de Drosophila melanogaster
   II.6. Determinismul sexelor la Drosophila melanogaster
   III. Elemente de genetică a populaţiilor şi evoluţie
   III.1. Definiţia şi caracterizarea populaţiei
   III.2. Factorii care determină compoziţia şi dinamica genetică a
populaţiilor
   IV. Scopul investigaţiilor
   V. Materiale şi metode de lucru
   VI. Rezultate şi discuţii
   Concluzii
   Bibliografie
                                  Pagini 70

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu