DREPTUL COMUNITAR EUROPEAN

                                   CUPRINS
    CAPITOLUL I        CONSIDERAtII INTRODUCTIVE
    CAPITOLUL      II            PRIVIRE      DE      ANSAMBLU       ASUPRA
      DREPTULUI  COMUNITAR EUROPEAN
    Sectiunea I             Ordinea juridica de drept comunitar  -  o  noua
                       ordine juridica
    Sectiunea a II-a   Relatiile dintre dreptul  international  si  dreptul
                       intern al statelor -  teorii  formulate  in  doctrina
                 juridica
    Sectiunea a III-a       Raporturile dintre dreptul comunitar si dreptul
                             intern al statelor membre
    Sectiunea a IV-a    Caracteristicile  dreptului  comunitar  european  -
                 enumerare terminologie
    CAPITOLUL    III         APLICABILITATEA    IMEDIATa    A     DREPTULUI
COMUNITAR ~N FUNCtIE  DE  DIFERITELE                             IZVOARE  DE
DREPT COMUNITAR
    Sectiunea I        Aplicabilitatea imediata a tratatelor
    Sectiunea a II-a   Aplicabilitatea imediata a dreptului deerivat  si  a
                        dreptului  rezultat  din   relatiile   externe   ale
                       comunitatilor
                            1. Regulamentele
                            2. Deciziile si directivele
                            3. Acorduri externe
    CAPITOLUL    IV          APLICABILITATEA    DIRECT|     A     DREPTULUI
      COMUNITAR
    Sectiunea I        Aplicabilitatea directa si dreptul international
    Sectiunea  a II-a   Aplicabilitatea directa si dreptul comunitar
    Sectiunea a III-a  Conditii de aplicabilitate directa
    Sectiunea a IV-a   Aplicabilitatea directa a diferitelor  categorii  de
                       norme comunitare
                            1. Tratatele comunitare
                             2.   Regulamentele   si   deciziile   adresate
                 persoanelor particulare
                            3. Directivele si deciziile adresate statelor
                              4.   Acordurile    externe    incheiate    de
                       Comunitati
    Sectiunea a V-a    Limitele aplicabilitatii directe
    Sectiunea a VI-a   Concluzii asupra efectelor aplicabilitatii directe
    CAPITOLUL V        PRIORITATEA DREPTULUI COMUNITAR
    Sectiunea  I         Principiul  prioritatii  dreptului   comunitar   -
                        principiu  consacrat  de  Curtea   de   Justitie   a
                 Comunitatilor europene
    Sectiunea a II-a   Prioritatea dreptului comunitar  in  statele  membre
                       ale Comunitatilor
    CONCLUZII        COMUNIT|tILE     EUROPENE      -      O      STRUCTUR|
ORIGINAL| DIN PUNCT DE VEDERE                                  INSTITUtIONAL
{I JURIDIC
    BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu