Dreptul de a dispune de propriul corp

Introducere     Partea I. Dreptul la viaţă în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului     Capitolul I - Consideraţii generale     Capitolul al Il-lea - Natura juridică a dreptului la viaţa 1. Dreptul personal la viaţă 2. Dreptul detaşat la viaţă     Capitolul al II-lea - Frontierele dreptului la viaţă 1. ,,Prima" frontieră a dreptului la viaţă 2. „Ultima" frontieră a dreptului la viaţă 3. Frontierele dreptului la viaţă determinate de evoluţia biomedicinei     Partea a II-a. Dreptul la viaţă privată în jurisprudenţa Curtii Europene a Drepturilor Omului Capitolul I - Consideraţii generale Capitolul al II-lea - Dreptul la integralitate corporală şi morală Capitolul al III-lea - Secretul vieţii private Capitolul al IV-lea - Identitatea personală, identitatea sexuală şi libertatea vieţii sexuale     Concluzii Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu