Drepturile Si Obligatiile Functionarului Vamal European

   Delegarea pe o perioadă mai mare  de  60  de  zile  calendaristice  în
cursul unui an calendaristic se poate dispune  numai  cu  acordul  scris  al
funcţionarului public.
      Pe timpul delegării funcţionarul public îşi păstrează funcţia  publică
şi salariul, iar autoritatea sau instituţia publică  care  îl  deleagă  este
obligată  să  suporte  costul  integral  al  transportului,  cazării  şi  al
îndemnizaţiei de delegare.[68]
      Detaşarea este  poziţia  funcţionarului  titular  care,  prin  decizia
autorităţii învestită cu putere de  numire  în  interesul  serviciului  este
desemnat să ocupe temporar un  post  în  afară  instituţiei  sale  sau  este
însărcinat să exercite în mod temporar funcţii sau este  desemnat  să  ocupe
temporar un post căruia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu