Echilibrul economic in conditiile economiei concurentiale de piata

C.M.R. S.A. cu
    ajutorul contului de rezultate      45
    4.4. Analiza indicatorilor de caracterizare a echilibrului economico-
    financiar la SC UCMR SA  50
    4.5. Analiza echilibrelor financiare parţiale, reflectate prin fondurile
    proprii constituite la SC UCMR SA   56
  CAPITOLUL V
  PROIECŢIA ŞI URMĂRIREA ASIGURĂRII ECHILIBRULUI ECONOMICO- FINANCIAR LA
  S.C. UCMR S.A. CU AJUTORULO TABLOULUI DE FINANŢARE ŞI AL BUGETULUI DE
  VENITURI ŞI CHELTUIELI     58
    5.1 Proiecţia echilibrului economico-financiar la S.C. UCMR S.A. cu
    ajutorul bugetului de venituri şi cheltuieli   58
    5.2  Urmărirea asigurării echilibrului economico- financiar la  SC UCMR
    SA cu ajutorul tabloului de finanţare     61
  BIBLIOGRAFIE   66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu