Economia Statelor Unite ale Americii

CUPRINS
Capitolul I –Caracterizare a sistemului economic american
1.1.Evoluţia istoricã a Statelor Unite ale Americii………………………….….1
1.2. Succintã caracterizare  fizico-geograficã a Statelor Unite ale
Americii………………………………………………………………...………7
1.3. Etapele dezvoltãrii economice ale Statelor Unite ale Americii  pânã la
declanşarea  crizei financiar monetare…………………………………....…..11
Capitolul II – Declinul economiei S.U.A. sub impactul crizei financiare
mondiale
2.1. Societãţile transnaţionale şi statul naţiune………………………...…..….18
2.2. Pilonii economie Statelor Unite ale Americii –societãţile
transnaţionale…………………………………………………………...……..22
2.3. Giganţii economici SUA în recesiune……….……………………...……29
2.4. Strategii economice viitoare în noua administraţie…………………....…33
Capitolul III –Relaţii economice între Statele Unite ale Americii cu
statele dezvoltate şi în dezvoltare
3.1. SUA – Uniunea Europeana………………………………………….…...35
3.2.Statele Unite ale Americii-Japonia……………………………………..…39
3.3.Acordul de Liber Schimb Nord-American-NAFTA……………………...41
3.4.Organizaţia de Cooperare  şi Dezvoltare Economicã –OCDE………........47
Concluzii …………………………………………………………………….52
Bibliografie……………………………………………………………..……57

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu