ECONOMICA SI ECOLOGIE

CUPRINS
                         Introducere …………………………………………………..    5
                         Capitolul 1: Dezvoltarea economică ……………………...
                         11
                            1.1 Puncte de vedere privind teoria dezvoltării
                         ……….     11
                              1.1.1   Convergenţe   între   progresul
                         economic,
                                 creşterea economică şi dezvoltarea
                         economică..    11
                              1.1.2     Dezvoltare economică  -     concept
                                 multidimensional …………………………………..   17
                            1.2 Curente şi orientări în teoria dezvoltării
                         economice      27
                              1.2.1 Precursori, clasici şi neoclasici
                         ……………….  28
                              1.2.2 Teorii contemporane ale dezvoltării
                         ………….    32
                                 1.2.2.1 Teoria economiei duale ………………….  32
                                 1.2.2.2 Teoria stadiilor dezvoltării
                         economice ….   35
                                 1.2.2.3 Dezvoltarea susţinută, o altă
                         perspectivă
                                        a teoriei dezvoltării ………………………. 39
                         Capitolul      2:  Ecodezvoltarea,  relaţie
                         complexă  între
                                    dezvoltarea economică şi mediul natural
                         ……  43
                            2.1 Resursele naturale, elemente de bază ale
                         creşterii
                                şi dezvoltării economice ……………………………      43
                            2.2   Conservarea   mediului   natural   şi
                         problema
                                menţinerii echilibrului economic …………………...
                         52
                         Capitolul 3: Economia protecţiei mediului natural
                         ……… 63
                            3.1  Deteriorarea  şi  protecţia  mediului
                            înconjurător.
                                Relaţii generale om-biosferă ……………………….   63
                            3.2  Conceptul  de  protecţie  a  mediului  şi
                            economia
                                protecţiei mediului înconjurător ……………………
                                77
                            3.3 Relaţia creştere economică-protecţia
                            mediului în
                                perspectiva dezvoltării durabile ……………………
                                83
                            3.4  Legislaţia  în  domeniul  protecţiei
                            mediului  în
                                România ……………………………………………...   86
                                                  2
                         Capitolul 4: Dezvoltarea durabilă …………………………    94
                           4.1   Conţinutul   şi   semnificaţia
                         conceptului   de
                               dezvoltare durabilă …………………………………..  94
                           4.2   Implicaţii economice ale dezvoltării
                         durabile ……..  99
                           4.3   Politica de mediu …………………………………….  103
                               4.3.1   Aspecte generale privind politica de
                         mediu .. 103
                               4.3.2  Componentele şi etapele proiectării
                         politicii
                                    de    mediu ………………………………………     108
                               4.3.3 Orientări ale politicilor de mediu în
                         Uniunea
                                    Europeană ……………………………………...     114
                               4.3.4 Cerinţe ale politicii de protecţie a
                         mediului în
                                    cadrul Uniunii Europene ………………………
                         120
                                 4.3.4.1 Protecţia şi managementul apei
                         ………..    122
                                 4.3.4.2 Protecţia aerului ………………………….
                         127
                                 4.3.4.3 Strategia pentru protecţia solului
                         ……….     130
                                 4.3.4.4 Protejarea naturii şi a
                         biodiversităţii ……  131
                                 4.3.4.5 Managementul deşeurilor ……………….
                         136
                               4.3.5 Operaţionalizarea politicilor de mediu
                         ……….     138
                           4.4   Strategiile dezvoltării durabile în
                         viziunea Uniunii
                               Europene ……………………………………………..   141
                         Capitolul 5: Deciziile şi instrumentele ecologice
                         ………..    146
                           5.1 Latura ecologică a deciziei economice …………….
                         146
                           5.2 Sistemul de management de mediu (SMM) şi
                               eco-managementul comunitar (EMAS) ……………
                         151
                           5.3 Instrumentele de mediu în viziunea UE ……………
                         156
                           5.4  Analiza  cost-beneficiu  a  evaluărilor  de
                          mediu  -
                               Studiu de caz Roşia Montană ……………………...
                         161
                               5.4.1 Date generale despre Proiectul minier
                         Roşia
                                    Montană ………………………………………... 165
                               5.4.2 Probleme economice ale Proiectului ………
                         166
                                 5.4.2.1  Pierderi  pentru  România
                         rezultate  din
                                        Proiect …………………………………….     167
                                 5.4.2.2 Beneficii pentru România ………………..
                         179
                               5.4.3 Riscurile pentru România ……………………..
                         182
                                 5.4.3.1 Riscul financiar …………………………...
                         182
                                 5.4.3.2. Riscul de mediu ………………………….
                         183
                               5.4.4 Dezvoltarea durabilă a zonei Roşia
                         Montană  184
                                 5.4.4.1. Analiza situaţiei „fără Proiect”
                         ………….    184
                                 5.4.4.2.    Perspectiva    includerii
                         zonei    în
                                         patrimoniul UNESCO …………………..
                         186
                                                  3
                         Capitolul      6:   Tranziţia   României   către
                         un   sistem
                                   economic durabil ………………………………..  187
                           6.1 Specificul procesului de tranziţie la
                           economia de
                               piaţă durabilă …………………………………………  187
                           6.2   Procesul   tranziţiei   la   eco-economie
                            pentru
                               România ………………………………………………  192
                         Concluzii …………………………………………………….   203
                         Anexe ………………………………………………………...   207
                         Bibliografie selectivă ……………………………………... 214

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu