Efectele incalzirii globale asupra mediului

CUPRINS
      CUPRINS     1
      INTRODUCERE 4
      CAPITOLUL I - POLUAREA ATMOSFEREI 8
        1.  CONSIDERAŢII GENERALE 8
        2.  CAUZELE POLUĂRII ATMOSFEREI 10
        3.  DIFERITE CATEGORII DE POLUANŢI ATMOSFERICI   11
          3.1. Surse de poluare cu pulberi   12
            3.1.1. Natura şi caracteristicile particulelor solide aflate în
       suspensie în aerul atmosferic    13
          3.2. Poluanţi gazoşi ai atmosferei 14
        4.  PRINCIPALELE EFECTE ALE POLUĂRII ATMOSFEREI  17
          4.1. Efectele poluanţilor asupra oamenilor     18
          4.2. Efectele poluanţilor asupra plantelor şi animalelor  18
          4.3. Modificarea factorilor meteorologici      19
          4.4. Efectele poluanţilor asupra obiectelor    19
      CAPITOLUL II - PROTECŢIA ATMOSFEREI ÎN DREPTUL INTERN    21
        5.  NORMELE TEHNICE DE PROTECŢIE A ATMOSFEREI    21
          5.1. Prevenirea şi combaterea poluării industriale a atmosferei
    22
            5.1.1. Condiţii tehnice privind protecţia atmosferei    22
            5.1.2. Norme metodologice privind determinarea emisiilor de
       poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare  23
            5.1.3. Concentraţii maxime admisibile ale unor substanţe
       poluante în aerul zonelor protejate (CMA) –STAS 12.574/1987  23
            5.1.4. Zonele de protecţie sanitară    24
          5.2 Protecţia împotriva poluării aerului de către aeronave
    25
          5.3. Combaterea poluării aerului produse de autovehicule  26
          5.4. Măsuri naţionale de protecţie a stratului de ozon    27
          5.5. Evaluarea poluării mediului   28
        6.  STUDIUL DE IMPACT, ACORDUL ŞI AUTORIZAŢIA DE MEDIU 30
          6.1. Studiul de impact  30
          6.2.Acordul şi autorizaţia de mediu      31
        7.  OBLIGAŢII CE REVIN ORGANELOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI AGENŢILOR
  ECONOMICI ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI CALITĂŢII AERULUI     35
          7.1. Obligaţii rezultate din Legea 137/1995 privind protecţia
    mediului     35
        8.  RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ ŞI PENALĂ 36
          8.1. Răspunderea contravenţională  36
          8.2 Răspunderea penală  38
      CAPITOLUL III - PROTECŢIA ATMOSFEREI PE PLAN INTERNAŢIONAL    41
        9.  NOŢIUNI GENERALE 41
        10. CONVENŢIA DE LA GENEVA, 1979, ASUPRA „POLUĂRII ATMOSFERICE
  TRANSFRONTIERE PE DISTANTE LUNGI”     43
        11. CONVENŢIA DE LA VIENA, 1985, PRIVIND PROTECŢIA  STRATULUI DE
  OZON      46
        12. PROTOCOLUL DE LA MONTREAL, 1987, PRIVIND „SUBSTANŢELE CARE
  EPUIZEAZĂ STRATUL DE OZON”      49
        13. CONVENŢIA CADRU A NATIUNILOR UNITE ASUPRA  SCHIMBĂRILOR
  CLIMATICE, RIO DE JANEIRO, 1992 51
        14. PROTOCOLUL DE LA KYOTO, 1997, DIN CADRUL CONVENŢIEI CADRU ASUPRA
  SCHIMBARILOR CLIMATICE    53
        15. CONFERINŢA DE LA JOHANNESBURG     54
          15.1. Rezoluţia de la Johannesburg privind dezvoltarea durabilă
    55
        16. ALTE DOCUMENTE INTERNAŢIONALE     56
          16.1. Reglementarea regimului combustibililor fosili      56
          16.2. Regimul protecţiei împotriva poluării cu oxid de sulf şi
    alte emisii sulfuroase  57
          16.3. Regimul protecţiei aerului împotriva poluării cu plumb
    57
          16.4. Regimul protecţiei împotriva poluării cu bioxid de azot
    57
          16.5. Regimul protecţiei împotriva poluării produse de gazele de
    eşapament emise de vehiculele cu motor   58
      CAPITOLUL IV - PROTECŢIA SPAŢIULUI EXTRAATMOSFERIC, A LUNII ŞI A
CELORLALTE CORPURI CEREŞTI   59
        17. CONSIDERAŢII GENERALE 59
          17.1 Consecinţele activităţii de explorare şi exploatare a
    spaţiului extraatmosferic asupra mediului      59
          17.2 Atingerile aduse mediului în spaţiul extraatmosferic 60
        18. TRATATUL PRIVIND PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ ACTIVITATEA
  STATELOR ÎN EXPLOATAREA ŞI FOLOSIREA SPAŢIULUI EXTRAATMOSFERIC, INCLUSIV
  LUNA ŞI CELELALTE CORPURI CEREŞTI, MOSCOVA, 27.01.1967 61
        19. ALTE DOCUMENTE INTERNAŢIONALE     62
          19.1 Tratatul privind interzicerea parţială a experienţelor
    nucleare, Moscova, 1963 62
          19.2. Acordul privind salvarea astronauţilor, reîntoarcerea
    cosmonauţilor şi restituirea obiectelor lansate în spaţiul cosmic, 1968
    62
          19.3. Acordul privind activitatea statelor pe Lună şi alte
    corpuri cereşti, 1979   63
          19.4. Convenţia privind responsabilitatea internaţională pentru
    daunele cauzate de către obiectele spaţiale,1972    63
          19.5. Convenţia privind înmatricularea obiectelor lansate în
    spaţiul extraatmosferic, 1975 63
          19.6. Declaraţia de la Stockholm privind mediul înconjurător,
    1972   64
          19.7. Carta drepturilor şi îndatoririlor economice ale statelor,
    1974   64
          19.8. Convenţia privind interzicerea modificărilor mediului în
    scopuri militare ori pentru alte obiective ostile, 1978   64
      CAPITOLUL V - POLUAREA ATMOSFEREI ŞI ENERGIA. PROPUNEREA UNEI
STRATEGII ENERGIE-MEDIU AMBIANT PENTRU ROMÂNIA     65
        20. IMPACTUL SECTORULUI ENERGETIC ASUPRA MEDIULUI      65
        21. MĂSURI ÎN SECTORUL ENERGETIC PENTRU APLICAREA CONVENŢIILOR
  INTERNAŢIONALE PRIVIND PROTECŢIA ATMOSFEREI      66
          21.1. Pentru aplicarea „Convenţiei de la Geneva aspra poluării
    transfrontaliere pe distanţe lungi”      66
          21.2. Pentru aplicarea „Convenţiei cadru de la Rio de Janeiro
    asupra  schimbărilor climatice”    67
      CONCLUZII   68

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu