Eficacitatea asigurarilor in agricultura Republicii Moldova in conditiile economiei de piata

Introducere............3     Capitolul I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND EFICIENŢA ASIGURĂRII ÎN AGRICULTURĂ........9 1.1. Abordări teoretice privind asigurarea ca formă de protecţie a activităţii de antreprenoriat..........9 1.2. Conceptul de eficienţă în domeniul asigurării în agricultură ................18 1.3. Experienţa ţărilor străine în domeniul asigurării în sectorul agrar..............25     Capitolul II. АNALIZA PIEŢEI DE ASIGURARE ÎN SECTORUL AGRAR AL REPUBLICII MOLDOVA..........37 2.1. Dezvoltarea pieţei de asigurare. ...........37 2.2. Analiza eficienţei economice în domeniul asigurării bunurilor în agricultură..................52 2.3. Analiza eficienţei economice a serviciilor de asigurare a unităţilor agricole................64     Capitolul III. CĂILE DE SPORIRE A EFICIENŢEI IMPLEMENTĂRII ASIGURĂRILOR ÎN AGRICULTURĂ..........74 3.1. Marketingul – factor important pentru sporirea volumului operaţiunilor de asigurare ..............74 3.2. Rolul statului în sporirea eficienţei asigurărilor în producţia agricolă..............81 3.3. Măsurile privind dezvoltarea asigurării în sectorul agrar..............89     Sinteza rezultatelor obţinute..............97 Concluzii şi recomandări.....................99 Bibliografie ........................................104 Adnotări.............................................117 Cuvintele-cheie..................................120 Abrevieri.............................................121 Anexe ................................................122

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu