Eficienta politicii monetar-creditare

Introducere. 2     I. Politica monetar-creditară - componentă a politicii economice. 3  1.1. Conceptul de politică economică. 3  1.2. Instrumentele ale politicii monetare. 12     II. Analiza aplicării instrumentelor de politică monetară în Republica Moldova. 19  2.1. Politica de rescont. Aplicarea politicii de rescont 19  2.2. Politica de "open market". 25  2.3. Politica rezervelor obligatorii 34  2.4. Instrumente secundare ale politicii monetare. 42  2.5. Instrumente de politică monetară utilizate în ţările dezvoltate. 49     III. Direcţii de eficientizare a politicii monetare. 71  3.1. Eficienţa politicii monetare în soluţionarea dezechilibrelor economice. 71  3.2. Direcţii de sporire a existenţei politicii monetare în Republica Moldova. 76     Concluzii şi sugestii 80  Anexe. 81  Bibliografie. 82  Adnotare. 84

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu