Elaborarea business – planului la Fabrica de Vinuri VINEX - VICTORIA

Introducere     Capitolul I. Business - planul - program de acţiuni pentru atingerea scopurlor 1.1. Esenţa, scopul şi sursele de informaţie ale business – planului 1.2. Elaborarea strategiilor de dezvoltare a оntreprinderii 1.3. Cerinţele principale către elaborarea business - planului şi structura lui     Capitolul II. Analiza activităţii economico -financiare a Fabricii de Vinuri "VINEX - VICTORIA" 2.1. Caracteristica Fabricii de Vinuri "VINEX - VICTORIA" 2.1.1. Istoricul оntreprinderii 2.1.2. Zona compactă de materie primă şi a plantaţiilor de viţă-de-vie 2.1.3. Dispunerea de terenuri consolidate pentru оnfiinţarea plantaţiilor noi de viţă-de-vie 2.1.4. Forma organizatorico - juridică a Fabricii de Vinuri "VINEX - VICTORIA" 2.1.5. Structura organizatorico - juridică a оntreprinderii 2.2. Analiza indicatorilor tehnico - economici principali ai Fabricii de Vinuri "VINEX - VICTORIA" 2.3. Analiza programului de producere a Fabricii de Vinuri "VINEX - VICTORIA" 2.4. Analiza gestiunii resurselor umane a Fabricii de Vinuri "VINEX - VICTORIA" 2.5. Aprecierea nivelului tehnico - organizatoric şi al utilizării capacităţii de producţie a Fabricii de Vinuri "VINEX - VICTORIA" 2.6. Analiza cheltuielilor şi costului producţiei 2.7. Analiza rezultatelor financiare 2.7.1. Analiza beneficiului оntreprinderii 2.7.2. Analiza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate a оntreprinderii 2.8. Analiza dependenţei de corelaţie a rentabilităţii vвnzărilor de factorii de bază     Capitolul III. Elaborarea planului de afaceri al Fabricii de Vinuri "VINEX - VICTORIA" 3.1. Sinteza planului de afaceri 3.2. Evaluarea pieţei de desfacere şi a concurenţilor 3.3. Planul de marketing 3.4. Producţia, serviciile 3.4.1. Măsuri de implementare a sistemului de management al calităţii ISO 9001 in varianta 2000 şi a sistemului de asigurare a inofensivităţii produselor – HACCP 3.5. Programa de producere 3.5.1. Producerea vinurilor albe de masă de calitate superioară 3.5.2. Măsuri elaborate оn anul 2005 cu privire la reconstrucţia in plan tehnico –tehnologic, reparaţii curente şi construcţii capitale, pregătirea către sezonul de prelucrare a strugurilor şi merelor 3.5.3. Măsuri cu privire la reconstrucţia оn plan tehnico - tehnologic, reparaţii curente şi construcţii capitale, pregătirea către sezonul de prelucrare a strugurilor şi merelor ce urmează a fi оndeplinite in anul 2006 3.6. Managementul şi personalul 3.7. Planul financiar 3.7.1. Măsuri cu privire la redresarea situaţiei economico - financiare a Fabricii de Vinuri "VINEX - VICTORIA"     CONCLUZII  BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu