Elaborarea business-planului la S.A.”Barza Albă”

INTRODUCERE        Capitolul I. Business-planul - program de acţiuni pentru atingerea scopurilor 1.1. Esenţa, scopul şi sursele de informaţie ale business–planului 1.2. Elaborarea strategiilor de dezvoltare a оntreprinderii 1.3. Cerinţele principale către elaborarea business-planului şi structura lui     Capitolul II. Diagnosticarea situaţiei economico - financiare la S.A.”Barza Albă” 2.1. Caracteristica оntreprinderii S.A.”Barza Albă” 2.2. Cercetări de marketing la S.A.”Barza Albă” 21 2.3. Analiza indicatorilor economico-financiari de bază al S.A.”Barza Albă” 2.3.1. Analiza vвnzărilor la S.A.”Barza Albă” 2.3.2. Analiza programei de producţie la S.A.”Barza Albă” 2.3.3. Analiza mijloacelor fixe al ]ntreprinseii S.A.”Barza Albă” 2.3.4. Analiza resurselor umane şi motivării personalului la S.A.”Barza Albă” 2.3.5. Analiza costului de producţei la S.A.”Barza Albă” 2.3.6. Analiza profitului şi rentabilităţii la S.A.”Barza Albă” 2.3.7. Analiza situaţiei financiare la S.A.”Barza Albă” 2.4. Analiza de corelaţie a dependenţei rentabilităţii vвnzărilor de factorii de bază la S.A.”Barza Albă” 2.5. Calculul probabilităţii de faliment cu ajutorul metodei lui Altman (indicatorul Z) la S.A.”Barza Albă” 2.6. Analiza SWOT al оntreprinderii S.A.”Barza Albă”     Capitolul III. Business planul оntreprinderii S.A.”Barza Albă” 3.1. Sinteza planului de afaceri 3.2.Evaluarea industriei de băuturi tari 3.2.1. Evaluarea pieţelor de desfacere 3.2.2. Concurenţii 3.2.3. Furnizorii 3.2.4. Clienţii оntreprinderii 3.3 Activitatea de marketing 3.4. Procesul tehnologic de producere – brandy 3.4.1. Caracteristica produsului finit 3.4.2. Descrierea etapelor procesului de producţie a brandy: „Voievod” şi „Cumir” 3.4.3. Calculul necesarului de materie-primă pentru „Voievod” şi „Cumir” 3.4.4. Calculul necesarului de utilaj pentru producerea mărcilor „ Voievod şi Cumir” 3.4.5. Planul de dezvoltare tehnică 3.6. Managementul şi personalul 3.7. Planul financiar 3.7.1. Măsuri cu privire la redresarea situaţiei economico-financiare 3.8. Analiza SWOT оn urma implimentărilor efectuate la S.A.”Barza Albă”     CONCLUZIE  BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu