Elaborarea business-planului la S.R.L.,,Alianţa-Vin”

INTRODUCERE        CAPITOLUL I „Concepţia de business-plan in condiţiile economiei de piaţă” 1.1. Definirea business-planului şi trăsăturile de bază 1.2. Structura business-planului 1.3. Funcţiile şi importanţa business-planului pentru оntreprindere     CAPITOLUL II Diagnosticarea situaţiei economico-financiare la S.R.L. ,,Alianţa-Vin” 2.1. Caracteristica generală a intreprinderii 2.2. Cercetări de marketing 2.3. Analiza indicatorilor economico-financiari de bază 2.3.1. Analiza programei de producţie 2.3.2. Analiza mijloacelor fixe 2.3.3. Analiza resurselor umane 2.3.4. Analiza costului de producţie 2.3.5. Analiza profitului şi rentabilităţii 2.3.6. Analiza situaţiei financiare 2.4. Analiza de corelaţie 2.5. Analiza SWOT     CAPITOLUL III „Elaborarea business-planului de dezvoltare a S.R.L. ,,Alianţa-Vin” 3.1.Introducere. 3.2. Descrierea afacerii 3.2.1. Descrierea intreprinderii 3.2.2. Caracteristica producţiei 3.3. Planul de marketing 3.3.1. Analiza pieţii 3.4. Planul de producere 3.4.1. Procesul de producere 3.4.2. Capacităţile de producţie 3.4.3.Sistemul de management al calităţii 3.4.4. Aprovizionarea cu materie primă 3.4.5.Calculul eficienţei economice 3.5. Planul de personal 3.6. Planul financiar 3.6.1. Investiţiile 3.6.2. Costurile de producere 3.6.3. Prognozele financiare 3.6.4. Rezultatele economice ale business-planului 3.7. Evaluarea riscurilor 3.8. Planul ecologic     CONCLUZII  BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu