Elaborarea business-planului la intreprinderea Basarabia-Nord

Introducere     CAPITOLUL I. Business-planul – program de acţiuni pentru atingerea scopurilor. 1.1 Esenţa,scopul şi sursele de informaţie a business-planului 1.2 Elaborarea strategiilor de dezvoltare a оntreprinderii 1.3 Cerinţele principale către elaborarea business-planului şi structura lui     CAPITOLUL II. Analiza activităţii economico-financiare a SA „BASARABIA NORD”2.1 Din istoria оntreprinderii 2.2 Producţia оntreprinderii şi tehnologii 2.3 Analiza structurii organizatorice a SA „BASARABIA NORD” 2.4 Analiza programului de producţie şi de vоnzări 2.5 Analiza gestiunii resurselor umane 2.6 Analiza costului de producţie marfă 2.7 Analiza rezultatelor şi a stării financiare. 2.8 Analiza de corelaţie pentru funcţia multiplă a rentabilităţii economice     CAPITOLUL III. Elaborarea planului de afaceri al оntreprinderii SA „BASARABIA NORD”3.1 Analiza ramurii de prelucrare a cărnii 3.2 Analiza SWOT a SA „BASARABIA NORD” 3.3 Elaborarea strategiei pentru SA „BASARABIA NORD” 3.4 Analiza pieţii ţintă – piaţa produselor semiafumate 3.5 Caracteristica producţiei propuse pentru fabricare 3.5.1 Descrierea produsului finit – salam semiafumat 3.5.2 Caracteristica cărnii ca materie primă 3.5.3 Schema-bloc a tehnologiei fabricării mezelurilor semiafumate 3.5.4 Descrierea operaţiilor tehnologice de producere. mezelurilor semiafumate 3.5.5 Controlul calităţii produselor semiafumate 3.5.6 Calculul efectului de la introducerea liniei noi de producere 3.6 Planificare programului de producţie 3.7 Previziuni financiare 3.8 Evaluarea riscurilor     Concluzii     Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu