Elaborarea business-planului la întreprinderea S.A „Romăneşti”

Introducere        CAPITOLUL I. BUSINESS-PLANUL - PROGRAM DE ACŢIUNI PENTRU ATINGEREA SCOPURILOR 1.1. ESENŢA, SCOPUL ŞI SURSELE DE INFORMAŢIE ALE BUSINESS-PLANULUI 1.1.1. Utilitatea externă a Planului 1.1.2. Utilitatea Internă Planului 1.2 ELABORAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE A INTREPRINDERI 1.3 CERINŢELE PRINCIPALE CĂTRE ELABORAREA BUSINESS-PLANULUI ŞI STRUCTURA LUI     CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARĂ A INTREPRINDERII 2.1. CARACTERISTICA INTREPRINDERII 2.1.1. Descrierea intreprinderii 2.1.2. Istoricul intreprinderii 2.1.3. Istoria creditară 2.1.4. Ramura de activitate 2.2 ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI DE DEZVOLTARE PE PERIOADA 2000-2004 A INTREPRINDERII S.A."ROMĂNEŞTI" 2.3. ANALIZA PROGRAM EI DE PRODUCŢIE 2.4. ANALIZA COMERCIALĂ 2.5 ANALIZA RESURSELOR UMANE ŞI PRODUCTIVITĂŢII MUNCII 2.6. ANALIZA CONSUMURILOR ŞI CHELTUIELILOR TOTALE 2.7 ANALIZA STĂRII FINANCIARE 2.7.1 Analiza patrimoniului. 2.7.2. Analiza surselor de finanţare ale patrimoniului 2. 7.3. Analiza disponibilului de mijloace circulante 2.7.4. Stabilirea financiară şi aprecierea ei 2.7.5 Lichiditatea şi capacitatea de plată a intreprinderii 2.7.6. Analiza pericolului de faliment (Metoda Altman) 2.8. ANALIZA BENEFICULUI ŞI RENTABILITĂŢII 2.9. ANALIZA DE CORELAŢIE PENTRU FUNCŢIA MULTIPLĂ A RENTABILITĂŢII 2.10 ANALIZA SWOT     CAPITOLUL III. ELABORAREA BUSINESS PLANULUI AL INTREPRINDERII 3.1. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI 3.2. AFACEREA 3.2.1. Scopul proiectului 3.3. MANAGEMENT 3.3.1. Conducerea 3.3.2. Personalul 3.4. MARKETING 3.4.1. Strategia de Marketing 3.4.2. Produsele 3.4.3. Piaţa de desfacere 3.4.4. Concurenţa 3.4.5. Preţul 3.4.6. Publicitatea şi promovarea produselor 3.5. PRODUCEREA 3.5.1. Furnizorii 3.6. FINANŢAREA PROIECTULUI 3.6.1. Cererea de finanţare 3.6.2. Riscuri şi probleme 3.7. PROGNOZE FINANCIARE 3.7.1 Ipoteze 3. 7.2. Venituri 3. 7.3. Consumuri şi cheltuieli 3.7.4. Rezultate financiare 3.8 PERFECŢIONAREA ORGANIZĂRII ROCESULUI DE PRODUCŢIE PRIN UTILIZAREA UNEI TEHNOLOGII MAI INROGRESISTE 3.8.1 Egalizarea şi sulfurarea vinului netratat 3.8.2 Tratarea vinului cu absorbanţi şi cu substanţe de cleire 3.8.3 Filtrarea vinului 3.8.4 Maturarea vinului 3.8.5 Tratarea cu frig 3.8.6 Odihna vinului şi transferul la оmbuteliere 3.8.7 Recepţia buteliilor şi оmbutelierea vinului 3.8.8 Garnisarea buteliilor şi depozitarea producţiei 3.8.9 Calculul utilajelor şi a vaselor tehnologice 3.8.10 Tratarea cu frig 3.8.11 Filtrarea vinului 3.8.12 Maturarea vinului 3.8.13 Оmbutelierea vinului 3.8.14 Metode şi mijloace de control ale procesului tehnologic a materiei prime şi produsului finit 3.9 MĂSURI DE INTRODUCERE A TEHNOLOGIILOR PROGRESIVE ŞI TEHNICI PERFORMANTE ŞI EVALUAREA EFICIENŢEI LOR ECONOMICE     INCHEIERE     BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu