Elaborarea business-planului întreprinderii” la S.R.L. „Combinatul de pîine din Grigoriopol”

Introducere        Capitolul 1. Business-planul program de acţiuni pentru atingerea scopurilor 1.1. Esenţa, scopul şi sursele de informaţie ale business-planului 1.2. Elaborarea strategiilor de dezvoltare a оntreprinderii 1.3. Cerinţele principale către elaborarea business.planului şi structura lui     Capitolul 2. Analiza activităţii economico-financiare a оntreprinderii 2.1. Caracteristica оntreprinderii 2.2. Analiza indicatorilor tehnico-economici principali 2.3. Analiza programului de producţie 2.4. Analiza gestiunii resurselor umane 2.5. Analiza costului producţie-marfă 2.6. Analiza stării şi a rezultatelor financiare 2.7. Analiza de corelaţie     Capitolul 3. Elaborarea business-planului al оntreprinderii 3.1. Caracteristica producţiei propuse pentru producere 3.2. Evaluarea pieţei de desfacere şi a concurenţelor 3.3. Strategii de marketing 3.4. Organizarea şi conducerea 3.5. Programa de producere 3.6. Preveziuni financiare 3.7. Planul de măsuri     CONCLUZIE  BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu